بیوگرافی جو فریزر مشت زن حرفه ای ای قی رقیب اصلی محمد علی کلی بود

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

بیوگرافی جو فریزر مشت زن حرفه ای ای قی رقیب اصلی محمد علی کلی بود


در این نوشته می توان به سراغ یک قهرمان بوکس فوق العاده برویم بوکسوری که دنیا را تکان داد و نا ممکنی را ممکن کرد ، جو فریزر دهه 70 میلادی را برای طرفداران بوکس بسیار شیرین کرد و هیجانی وصف ناتوانی را در رینگ مسابقه به ارمغان می آورد.

وقتی از بهترین بوکسور تاریخ جهان می شود نام محمد علی کلی به میان می آید و درست است اما محمد علی به دلیل این است که رهبر استقلال بخشی و آزادی سیاه پوستان جهان بود و سفیر صلح و مهربانی در جهان بود خیلی مورد توجه داشته باشید گرفتار شده اید ، قدرت قدرت و هنر بوکس کاملا غیرقابل انکار است و او واقعاً بهترین است ، اما وقتی بخواهید فقط به بوکس بپردازیم اگر بیننده باشد ، اگر دیگر شما را پیدا می کند که از نظر قدرت و تکنیک هم رد علی کلی است و یا حتی بعضي موقع ها نيز از او مي خواهم ، وقتي به دور و نگاه كنيم به جو فریزر بر می خوریم كه رقیب محمد علی کلی بود و باهم در رینگ مسابقه داستان هایی را ساخت و به خاطر داشت که باهم رقم زد که هنوز هم هنوز هیچ بوکسوری نیست. در این عصر جدید نتوانسته است بر روی دست آن ها بزند.

 بیوگرافی جو فریزر

بیوگرافی جو فریزر

هنگامی که به زندگی جو فریزر نگاه می کنید می توانید بین بینید که زندگی شما شبیه به زندگی طولانی تر از مردم ایران است است ، این از نظر تعداد می گوییم ، جو فریزر در یک خانواده 13 نفری متولد شد ، او ده خواهر و برادر تاد. آن ها فقیر بودند و به سختی زندگی خودشان را می گذراندند ، محله ای که فریزر در آن بود محله فقیر نشین ها بود و در آن جا آدم های درست و حسابی ای زندگی نمی کرد ، فریزر وقتی فقط کافی بود دوباره تازه می شد که زندگی می کرد چقدر می توان خشن باشد. او پسر کوچکی بود که برادرش را جلوی چشمانش با چاقو زدند ، یک بار هم که با خواهرش به خرید رفته بود در راه برگشت عده ای از سیاه پوستان همان مکان خودشان مزاحم خواهرش شدند و وقتی فریزر خواستند از او دفاع کند یک کتک درست و حسابی از آن ها خوردند. در آن زمان بود که او دیگر خیلی خشمگین شده بود و می خواست که از خود و خانواده خود دفاع کند ، این دقیقاً چیزی بود که فریزر می خواست.

سرنوشت فریزر

روزی با دوستان خود از خانه دور تر شدیم تا باهم بازی کنند در آن جا بود که چشم جو به یک ورزش ورزشی افتتاح شد ، اگر دقت کنید همیشه این اتفاق افتاده است که زندگی شما همیشه مسیری را انجام دهد ، اگر باید در جلوی چشمان شما قرار دهید اگر دیگر خودتان را نخواهید باز هم این اتفاق می افتد افتتاح و این یک داستان نیست ، این واقعیت زندگی آدام موفق است که زندگی را دریافت می کند و به هر چیزی که گفت عمل می کند.

جو فریزر کمی در آن باشگاه نزدیک می شود و فهمید که این یک باشگاه بوکس است که دیگر غول نیست. پیکر از آن بیرون آمد جو از او پرسید که ببخشید این جا چه باشگاهی است و آن مرد به او جواب داد باشگاه بوکس بچه جان ، جو به داخل آن رفت و در آن جا یکی دیگر از جلوی او را گرفت و به او گفت که این جا چه می خواهم هم در جواب او گفتم که اگر بخواهد یادت بیاید ، آن مرد که خودت در آن جا کار می کرد لبخندی زد و به او گفت که از آن جا بیرون برود جو هم اصرار کرد پس آن مرد به او گفت که چقد ر پول داری و جو هم در جواب گفتن که من پولی ندارم اما به جایش مجانی برای شما در این باشگاه کار می کنم. وقتی که فقط جو را از آن جا بیرون می کند رئیس جمهور باشگاهی که حرکات و حرف های جو را زیر نظر دارد به آن گفت که دست نگه داری و به جو گفتی که می توانی در این جا تمرین کنی و به جایش باشگاه را قبول کنی.

 تعداد بازی های Joe Frazier چقدر قدرت دارد؟

تعداد بازی های Joe Frazier چقدر قدرت دارد؟

جو فریزر تمرینات خود را از فردا صبح در مجموعه ای که شروع کرده و با تمام قدرت تمرین می کند و بعد از تمرین دیگر با این که خسته بود به نظافت باشگاه مشغول شد ، تمام این سختی ها فقط با غذای کم جبران یبران می شود وقتی نو بانامادام این شرایط بسیار سخت بود شب که به رخت خواب رفت خیلی سریع خوابش برد و مثل اینکه خوابید که انگار تده جو در برنامه ای که خاطراتش را تعریف می کرد به شوخی اذعان تنها زندگی خوبی داشت که در آن زمان داشت این بود که به راحتی خواب را برد و راحت ترین خواب ها را داشت زیرا دیگر نمی توانست فهمید که به طور بیهوش شود. جو همین روند را ادامه داد و با سختی وصف پذیرفته شد روز به مهارت مبارزه با او اضافه می کرد. روزی مربی پیش او آمد.

در آن موقع جو نو جوانی تنومند شده بود و مهارت پیدا کرده بود که او مدرسه را رها کرده بود زیرا برنامه فشرده اش دیگر به مدرسه نمی کشید ، مربی به جو گفت که او مبارز موفقی نمی شود. و بعد به داخل دفترش رفت ، جو از شنیدن این موضوع بسیار متعجب و ناراحت شد و به داخل دفتر رفت و به مربی گفت که هیچ کس در این باشگاه نمی تواند من را شکست دهد و همه از ترس من چرا گویی که نمی توانی شوم مربی هم در جواب او گفت که تو از زمان بچگی با خشم و کینه مشت می زدی و این نفر در درونت نهادینه شده بود من با خودم فکر کردم که وقتی بزرگتر شوی این مشکل در طرف دیگر می شود اما بدتر شده است.

بازی های مهم جو فریزر بوکسور بوکسور

جو فریزر در کل دوران بازیگری اش ۳۷ مسابقه حرفه ای را انجام داد تو توتاو اما ناک اوت های جو فریزر شگفتی را به همگان تحمیل می کند او را در 32 مسابقه ای که با پیروزی میدان را ترک کرد 27 تا را با ناک اوت کردن حریفان پشت سر بگذارید و 10 تا از آن حریفان به مجروح شدن و کارشان در بیمارستان کشید از ۵ باختی که جو فریزر تجربه کرد ۲ تای آن ها در مقابل قهرمان بوکس سنگین وزن جهان و ابر قدرت دنیان بکسوموم فریزر 2 بار شکست خورد اما این دو بوکسور 3 بار باهم مسابقه داد.

مسابقه سوم این دو بوکسور به قرن گذشته نبرد پیدا کرد ، یک جنگ خونین تمام عیار و مسابقه تکرار نشد که دیگر هیچ وقت اتفاق نمی افتد دو گلادیاتور شکست. ناپذیر که در آن جا بود که فریزر دیگر زهر خود را ریخت. در سال 1971 فریزر و محمد علی در مسابقه ای که به نبرد قرن شهر پیدا شد در 15 راند خونین باهم مبارزه کرد که در پایان هر دوی در صورت ادامه بیمارستان و روحشان از بدن جدا شده بود همه تماشاگران در بهت و حیرت فرو رفته بودند که چطور دو انسان می تواند این نوع باهم مبارزه کند. در این مبارزه این جو فریزر بود که اولین شکست دوران حرفه ای محمد علی کلی را به او تحمیل کرد و برای همیشه نامش را بر سر زبان ها انداخت.

برای شناخت بیشتر حتماً به جو فریزر در ویکی پدیا دقت داشته باشید.

 اینستاگرام جو فریزر

سوالات متداول

  1. جو فریزر توسط چه کسی برای اولین بار و آخرین بار ناک اوت شد؟

    جو فریزر در مقابل جورج فورمن افسانه ای بود که برای اولین و آخرین بار ناک اوت شد.

  2. جو فریزر در آموزش و تمرین بوکس چه کاری را در باشگاه انجام داد داد؟

    جو فریزر پولی اجازه نداد و در تمرینات ورزشی و آموزش باشگاه را تصویب نمی کرد.

  3. نام جو فریزر چه موقعیت شهرت یافت و همه او را شناخت و نامش را در تاریخ ثبت نام کرد؟

    وقتی در مسابقه ای که به نبرد قرن شهر یافت محمد علی کلی را در 15 راند شکست داد به شهرت جهانی رسید.

The post بیوگرافی جو فریزر مشت زن حرفه ای که رقیب اصلی محمد علی کلی بود اولین بار در بت مارکت ظاهر شد.

بیوگرافی جو فریزر مشت زن حرفه ای ای قی رقیب اصلی محمد علی کلی بود

بت مارکت

معتبر ترین سایت بازی انفجار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *