نمایندگی سایت شرط بندی با درآمد بالا

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

نمایندگی سایت شرط بندی با درآمد بالا

گرفتن نمایندگی یکی از روش هایی است که از طریق آن می توانید سایت بازی انفجار خریداری کنید؛ اما این فرایند نیز همانند موضوعات دیگر چالش هایی را به همراه دارد. کاربران عزیز شما می توانید با کلیک بر روی لینک قرار داده شده در زیر به صورت مستقیم وارد سایت های شرط بندی فروش نمایندگی شوید.

شروع بازی | دانلود اپلیکیشن

 

اگر از نحوه ی شرط بندی کردن خود راضی نیستید و هنوز به اهداف خود نرسیده اید، پیشنهاد  می دهیم که همین حالا برای دریافت نمایندگی اقدام کنید، به دلیل این که از طریق این روش خیلی راحت تر سود بدست خواهید آورد. قبل از انجام این کار بهتر است که اطلاعات خود را افزایش دهید تا بعدا با مشکل مواجه نشوید. پس تا انتها ما را همراهی کنید و در رابطه با این موضوع اطلاعات کافی را کسب نمایید.

.u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff , .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .postImageUrl , .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff , .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff:hover , .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff:visited , .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff:active { border:0!important; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff:active , .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #9B59B6; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .ctaButton { background-color: #E67E22!important; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://takbt.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff:hover .ctaButton { background-color: #8E44AD!important; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u7b9871886df502a272e9d67cf833d2ff:after { content: “”; display: block; clear: both; }

آنچه باید بدانید:  سایت شرط بندی چیز بت نوین در بازی انفجار (chizbet)

بررسی جزئیات نمایندگی سایت شرط بندی

شاید تا به الان از دیگران یا در شبکه های مجازی درباره ی نمایندگی سایت شرط بندی شنیده باشید اما دقیقا نمی دانید منظور از این گفته چیست؟ بگذارید این موضوع را کاملا بررسی کنیم. شما برای تاسیس و راه اندازی یک سایت شرط بندی موفق باید کار های بسیاری را انجام دهید که طراحی و برنامه نویسی بازی انفجار یکی از آنها می باشد. همین فرایند برنامه نویسی به تنهایی یک کار سخت و دشوار است که برای اتمام آن با موفقیت باید یک تیم کاملا حرفه ای و قوی داشته باشید. از همین رو ما به شما اخذ نمایندگی را پیشنهاد می دهیم.

بررسی دریافت نمایندگی سایت شرط بندی

بررسی جزئیات نمایندگی سایت شرط بندی

نمایندگی سایت شرط بندی چگونه می باشد؟

شما تنها با پرداخت مبلغ معینی می توانید یک نسخه ی کامل و واقعی از یک سایت شرط بندی معتبر داشته باشید. همچنین می توانید با توجه به علایق و خواسته های خود نام، بازی ها و… را ادیت کنید. ما در ادامه برای درک بهتر این موضوع، برتری های آن را برایتان بیان خواهیم کرد:

1- راه اندازی خیلی سریع و راحت

2- به وجود آوردن یک سایت زیر نظر سایت های معتبر دیگر.

3- پرداخت سود بر عهده ی سایت مرجع می باشد.

4- به سادگی می توانید نمایندگی دریافت کنید.

5- کاربران سریع به سایت شما اعتماد می کنند.

6- در اختیار داشتن اپلیکیشن شرط بندی.

اخذ نمایندگی برتری های دیگری نیز دارد که ما اکنون تعداد محدودی از آنها را برایتان  بیان کرده ایم. پس خودتان متوجه شده اید که با انجام این کار به هدف های خود نزدیک تر می شوید و سود های بیشتری بدست می آورید. همین الان به یک سایت معتبر رجوع کرده و یک نمایندگی دریافت کنید. این گونه سایت خود را دارید، سایتی که ممکن است جزء برترین ها و معتبر ترین ها جا بگیرد.

لازم است بدانید که خیلی از سلبریتی هایی که امروزه توانسته اند سایت شرط بندی خود را به تمامی دنیا معرفی کنند و سود های کلان بدست آوردند و با استفاده از آنها یک زندگی لاکچری برای خود به وجود آورند، از همین روش اقدام کرده اند. سایت های تک بت، تتل بت امیر تتلو، تاینی بت و… از جمله از این سایت های می باشند که تمامی آنها شناخته شده اند و کاربران زیادی را جذب کرده اند.

.u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 , .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .postImageUrl , .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 , .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5:hover , .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5:visited , .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5:active { border:0!important; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5:active , .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #9B59B6; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .ctaButton { background-color: #E67E22!important; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://takbt.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5:hover .ctaButton { background-color: #8E44AD!important; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5 .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u844b3cc4bfe542dc3c58df05270d70e5:after { content: “”; display: block; clear: both; }

آنچه باید بدانید:  سایت شرط بندی بت ۴۵ با درآمد بالا

نحوه ی اخذ نمایندگی سایت شرط بندی

روند دریافت نمایندگی سایت پیش بینی فوتبال یا سایت شرط بندی بازی انفجار تفاوت خاصی با هم ندارند، شما با مطالعه ی مطالبی که در ادامه ی مقاله بیان کرده ایم می توانید برای اخذ نمایندگی هر کدام یک از آنها اقدام کنید. قطعا شما همین می توانید با کمی اراده و تلاش جزء بهترین ها باشید تنها کافی است اطلاعات خود را افزایش دهید و حرفه ای تر شوید. ما را تا آخر همراهی کنید و بهره ببرید:

دریافت نمایندگی سایت شرط بندی

نحوه ی اخذ نمایندگی سایت شرط بندی

برگزیدن سایت معتبر شرط بندی

انتخاب یک سایت ارائه دهنده ی مناسب و معتبر برای دریافت نمایندگی یک موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد، چون ممکن است که هر سایتی جداگانه یک مبلغ را بیان کرده و شرایط را به گونه ی متفاوتی پیاده سازی کرده باشد. همچنین کیفیت و عملکرد کار آنها یکی از موضوعاتی است که باید به آن بسیار توجه کنید و به راحتی از کنار آن رد نشوید.

سایت مورد نظر شما باید علاوه بر توجه به نیاز کاربران، شرایط را به گونه ای فراهم کرده باشد که افراد اعتماد کنند و سود های کلان بدست آورند. قطعا انتخاب در بین این همه سایت ایرانی کمی سخت و دشوار است اما ما به شما سایت شرط بندی تک بت را پیشنهاد می دهیم. این سایت توانسته از موقع به روی کار آمدن تا به الان تجربه های بسیاری کسب کند و جزء بهترین ها قرا بگیرد.

ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سایت مورد نظر

پس از ورود به یک سایت معتبر و مطمئن باید مرحله ی ثبت نام را پشت سر بگذارید. در این مرحله شاهد یک فرم خواهید بود که در آن مشخصاتی همانند نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و ایمیل خواسته شده است. توجه داشته باشید که این اطلاعات را باید به درستی و حقیقی وارد کنید تا بعدا و در مراحل دیگر با مشکل مواجه نشوید. بعد از پر کردن فرم لینکی به ایمیل شما فرستاده می شود که باید از طریق آن ثبت نام خود را تایید کنید.

بعد از اتمام فرایند ثبت نام باید به حساب کاربری خود مراجعه کنید. در این قسمت منو و گزینه های بسیاری را می بینید که باید از بین آنها بر روی گزینه ی اخذ نمایندگی کلیک نمایید. سپس شاهد شرایط و قوانین خاصی خواهید بود که باید آن ها را با دقت مطالعه کنید. در ادامه توضیحات بیشتری خواهیم داد.

.u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 , .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .postImageUrl , .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 , .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110:hover , .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110:visited , .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110:active { border:0!important; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .clearfix:after { content: “”; display: table; clear: both; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110:active , .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #9B59B6; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .postTitle { color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .ctaButton { background-color: #E67E22!important; color: #FFFFFF; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(http://takbt.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110:hover .ctaButton { background-color: #8E44AD!important; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110 .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u3b5e502ff44e903c33976c23997b0110:after { content: “”; display: block; clear: both; }

آنچه باید بدانید:  سایت بت دونی انفجار و پیش بینی با برد تضمینی

شرایط تعیین شده برای دریافت نمایندگی سایت شرط بندی

سایت شرط بندی مورد نظر شما انتخاب می کند که چه مقدار سود از نمایندگی به شما برسد. باید دارای سن قانونی باشید یعنی 18 سال یا 18 سال به بالا. همچنین باید از خودتان به سایت یک بیوگرافی کامل بفرستید تا آنها بررسی کنند. پس از بررسی و چک کردن، صلاحیت شما تایید خواهد شد.

شرایط دریافت نمایندگی

شرایط تعیین شده برای دریافت نمایندگی سایت شرط بندی

هزینه ی اخذ نمایندگی سایت شرط بندی

اگر با یک مبلغ بالایی مواجه شدید نباید ناراحت یا نا امید شوید چون شما در حال سرمایه گذاری هستید و یا کمی برنامه ریزی و پشت کار می توانید چندین برابر پول پرداخت شده را بدست آورید. البته برخی از سایت مبلغ غیر معمولی را بیان می کنند که به همین دلیل پیشنهاد می دهیم به سایت معتبر تک بت و تتل بت مراجعه کنید. فرصت را از دست ندهید همین الان بر روی لینکی که در ابتدای مقاله قرار داده ایم کلیک کرده و مستقیما وارد این سایت شوید.

نوشته نمایندگی سایت شرط بندی با درآمد بالا اولین بار در بازی انفجار: سایت بازی انفجار آنلاین. پدیدار شد.

نمایندگی سایت شرط بندی با درآمد بالا

بازی انفجار: سایت بازی انفجار آنلاین

معتبر ترین سایت بازی انفجار

معرفی سایت شرط بندی خارجی بت آنلاین

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

معرفی سایت شرط بندی خارجی بت آنلاین

سایت شرط بندی بت آنلاین

سایت شرط بندی بت آنلاین (betonline) از جمله سایت های شرط بندی خارجی معتبر و نام آشنایی است که بیشتر کاربران خارجی کم و بیش با آن آشنایی دارند.

در ادامه این مقاله از سایت شرط برتر به معرفی سایت شرط بندی بت آنلاین پرداخته و مزایا و معایب فعالیت در این سایت خارجی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مقاله پیشنهادی : لیست معتبرترین سایت های شرط بندی با درگاه مستقیم بانکی

در دنیای تکنولوژی و پیشرفت سطح زبان کاربران دنیای مجازی، کاربران فارسی زبان دیگر محدود به سایت های ارائه شده به زبان فارسی نیستند و این موضوع باعث بیشتر شدن رقابت در دنیای سایت های شرط بندی شده است.

امروز کاربران قدیمی سایت های شرط بندی رفته رفته جذب سایت های خارجی با ضرایب بهتر و امنیت بیشتر می شوند.

سایت شرط بندی خارجی بت آنلاین (betonline)

سایت شرط بندی بت آنلاین (betonline)

بت آنلاین به ارائه ی ضرایب بالا به ویژه در رقابت های ورزشی آمریکای شمالی مانند NFL, NBA, MLB, NHL، فوتبال و بسکتبال کالج و دارا بودن بخش حاشیه ی شرط حاوی توصیه های شرط بندان حرفه ای همت گماشته است.

این سایت در مسابقات اسب دوانی به عنوان سایتی نمونه در میان بازیکنان ایالات متحده شناخته می شود و روزانه ضرایب اسب دوانی و گزینه های رایگان هندیکاپ را به صورت هفتگی به کاربرانش ارائه می دهد.

✅ گارانتی بانس دائمی تا ۲۵%
✅ پذیرش کاربر از ایالات متحده
✅ ۲۵$ بازی رایگان در شرط بندی زنده

>>همین حالا پیش بینی کن<<

ورود به سایت + ثبت نام


سایت شرط بندی بت آنلاین برای کدام کشور است؟

سایت شرط بندی بت آنلاین فعالیت خود را ۲۰ سال پیش یعنی در سال ۱۹۹۱ در کشور آمریکا، ایالت فلوریدا و شهر پاناما آغاز کرده است و یکی از قدیمی ترین سایت های شرط بندی آنلاین محسوب می شود.

این سایت در طول سال های فعالیت خود همواره کاربران زیادی از تمام کشور های دنیا داشته است و با پشتوانه ی تبلیغات و قدیمی بودن در کنار ضرایب خوب و پوشش تقریبا هر ورزشی که فکرش بکنید، جزء برترین سایت های شرط بندی است.

 

ثبت نام در سایت شرط بندی بت آنلاین

متاسفانه کاربران ایرانی به دلیل تحریم های گسترده ای که بر علیه کشورمان لحاظ شده قادر به فعالیت در این سایت نیستند. اگر از وی پی ان آمریکا استفاده کنید می توانید در این سایت ثبت نام کنید.

برای ثبت نام نیاز به اطلاعات کلی مانند نام و نام خانوادگی، ایمیل، شماره تلفن و کد پستی دارید.

ورود به سایت + ثبت نام

 

قسمت های مختلف سایت شرط بندی بت آنلاین

کازینو سایت شرط بندی بت آنلاین

بت آنلاین به طور کلی شامل قسمت شرط بندی ورزشی، شرط بندی زنده و کازینو می باشد که در زیر به بررسی این بخش ها می پردازیم.

 

۱- قسمت شرط بندی ورزشی

می توان گفت بت آنلاین نمونه ی بارز یک سایت شرط بندی ورزشی کامل است. قسمت شرط بندی ورزشی به دو بخش ورزش های اصلی و و رزش های دیگر تقسیم شده است.

در قسمت ورزش های اصلی کاربر می تواند روی ورزش های محبوب مانند فوتبال، بسکتبال، هاکی، ورزش های رزمی و… شرط بندی کند.

به عنوان مثال وقتی وارد قسمت فوتبال می شویم، با انتخاب لیگ ها کاربر می تواند لیگ های مطرح مانند سری آ، جام قهرمانان و لالیگا را انتخاب کرده، یا با کلیک روی لیگ های دیگر وارد قسمت کشورهای کمتر معروف مانند استرالیا، شیلی و مکزیک شود.

به طور خلاصه می توان گفت تمام بازی های فوتبالی که روی کره زمین برگزار می شوند در این وب سایت برای شرط بندی کاربران فراهم شده است.

همین حالا پیش بینی کن

۲- قسمت شرط بندی زنده

در قسمت شرط بندی زنده، تمامی بازی های در حال انجام در همه ی ورزش ها در دسترس کاربران است. همچنین آنالیز تمام اطلاعات تیم های مسابقه به طور مفصل و کامل شامل نتایج اخیر، احتمال برد، مصدومیت ها و محرومیت های بازیکنان و… فقط با یک کلیک قابل مشاهده است.

ضریب های ارائه شده در طول بازی تغییر می کنند و مخصوصا ورزش های سریع مانند والیبال، گاهی در یک دقیقه ضرایب کاملا عوض می شوند.

 

۳- قسمت کازینو

سایت بت آنلاین به عنوان قسمت جانبی، کازینوی خود را نیز در اختیار کاربران قرار داده است. در قسمت کازینو کاربر می تواند قسمت های مختلف مانند اسلات ماشین ها، بازی های پاسور، بازی های مخصوص بت آنلاین و… را انتخاب کرده و بازی مورد نظر خود را چک کند.

در این صفحه پروموشن ها و شرط بندی های بدون ریسکی که بت آنلاین ارائه می دهد نیز قابل مشاهده است.

مقاله پیشنهادی : بازی انفجار آنلاین + آموزش نحوه بازی و ترفندهای برد

۳/۱- بلک جک یا ۲۱

ایا فکر می کنید تمام حالت های بازی ۲۱ یا همان بلک جک را بلدید؟ قطعا وقتی وارد قسمت بلک جک سایت بت آنلاین شوید شوکه خواهید شد. ۲۱ حالت و مود مختلف از بازی بلک جک برای دوست داران این بازی در بت آنلاین وجود دارد!

۳/۲- پوکر

قسمت پوکر بت آنلاین به دو قسمت پوکر روی میز و و پوکر ویدئویی تقسیم می شود. مانند بلک جک، به پوکر نیز در سایت بت آنلاین توجه ویژه ای شده است.

به هر حال این دو بازی از قدیمی ترین بازی های کازینویی و شرط بندی محسوب می شوند. ۱۶ حالت مختلف از پوکر شامل بازی های محبوب ایرانیان مانند تگزاس هولدم و اوماها در قسمت پوکر بت آنلاین طراحی شده است.

کم ترین و بیش ترین میزان شرط بندی میز ها نیز از ۵۰ سنت شروع شده و به هزاران دلار می رسد، می توان گفت که هیچ کاربری دست خالی از این سایت بر نخواهد گشت.

همین حالا بازی کن

 

۴- قسمت کازینوی آنلاین

قسمت کازینوی آنلاین این سایت در مقایسه با رقبا تفاوت خیلی زیادی دارد. این قسمت به قدری مورد توجه کاربران قرار دارد که دیلرهای بازی های مختلف در این سایت و در فضای مجازی معروف شده اند!

شما می توانید دیلر مورد نظر خود را در بازی های مختلف اعم از پوکر، بلک جک، باکارات، رولت و… انتخاب کنید و برنامه ی زمانی این دیلر را مشاهده کنید تا بتوانید برنامه کنید و همزمان با دیلر مورد علاقه ی خود بازی کنید.

طراحی این قسمت نیز خیلی حرفه ای انجام شده و حس واقعی یک کازینو را به کاربر منتقل می کند.

 

بونوس های ارائه شده در بت آنلاین

بونوس های سایت شرط بندی بت آنلاین

بت آنلاین بونوس ها و پروموشن های گسترده و فراوانی برای کاربران خود در نظر گرفته است.

۱- بونوس خوش آمدگویی
کاربران می توانند با استفاده از کد BOL1000 در اولین واریزی خود، ۵۰ درصد بونوس تا سقف ۱۰۰۰ دلار دریافت کنند. البته در این قسمت سایت های رقیب کمی بهتر عمل کرده اند و بونوس خوش آمدگویی تا ۰۰ درصد نیز ارائه داده اند.

۲- بونوس کریپتو کارنسی (رمزارزهای اینترنتی)
در صورتی که کاربر با استفاده از کریپتو کارنسی ها مانند بیت کوین حساب کاربری خود را شارژ کند، ۱۰۰ درصد مبلغ شارژ شده به عنوان بونوس به حساب او اضافه می شود.

۳- پروموشن های دیگر
بت آنلاین به صورت مناسبی پورموشن ها و بونوس های فراوانی به خصوص روی بازی های معروف فوتبال برای کاربران در نظر می گیرد. به عنوان مثال در صورت باختن شرط روی بازی، شما درصدی از شارژ خود را پس می گیرید. یا می توانید شارژ رایگان برای بازی در کازینو در مناسبت های مختلف مانند کریسمس دریافت کنید.

مقاله پیشنهادی : سایت شرط بندی با شارژ هدیه اولیه

 

جمع بندی کلی سایت خارجی بت آنلاین

بی شک بت آنلاین سایت کاملی در زمینه شرط بندی آنلاین و کازینو می باشد. سابقه ی ۲۰ ساله ی این وب سایت واقعا تاثیرگذار است و به نظر می رسد مکان ایده آلی برای انجام شرط بندی های بزرگ باشد.

البته این سایت فقط برای کاربران خارجی خدمات اراده می دهند و کاربران ایررانی به دلیل تحریم امکان فعالیت در این سایت را ندارد.

از آنجایی که سایت های خارجی به نسبت سایت های ایرانی از درجه اطمینان بالایی برخوردار می باشند. شما می توانید برای فعالیت در یک سایت شرط بندی خارجی معتبر که به کاربران ایرانی هم خدمات اراده بدهد روی لینک زیر کلیک کنید.

همین حالا پیش بینی کن

The post معرفی سایت شرط بندی خارجی بت آنلاین appeared first on شرطِ برتر.

معرفی سایت شرط بندی خارجی بت آنلاین

شرطِ برتر

معتبر ترین سایت بازی انفجار

سایت رولی بت rolybet

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

سایت رولی بت rolybet

سایت رولی بت rolybet یکی از تازه وارد ها به عرصه شرط بندی می باشد. شروع فعالیت رولی بت سال 1399 می باشد که خب از این نظر به مراتب سایتی جدید قلم داد می شود. توجه داشته باشید که تازه وارد بودن این سایت هیچ گاه دلیل بر کم بودن تجربه تیم مدیریتی آن نیست.

سایت رولی بت rolybet
سایت رولی بت rolybet
ورود به سایت

با بررسی هایی که داشتیم سایت رولی بت در هر دو بخش بازی های کازینویی و پیش بینی ورزشی فعالیت چشم گیر و فوق العاده ای از خود به نمایش گذاشته است.
خب این از یک سایت تازه وارد به دنیای شرط بندی کمی عجیب به نظر می رسد.
گمان نمی کنیم این اولین تجربه تیم مدیریتی سایت شرط بندی رولی بت باشد.
در مورد تیم مدیریتی roly bet هنوز اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.

درگاه بانکی roly bet

یکی از موضوع های مهم مربوط به پرداخت های کاربران می شود.
در واقع لازم است تا برای پرداخت ها روش امن و ساده ارائه شود.
کاربران علاوه بر اطمینان به استفاده از این روش کارشان راحت باشد.
همچنین دچار سردرگمی و سختی نشوند.
از این رو سایت شرط بندی rolybet یک درگاه بانکی برای پرداخت کاربران به منظور شارژ حساب کاربری شان ارائه داده است.
استفاده از این روش بسیار ساده می باشد.

شما تنها با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود و همچنین رمز دوم کارت می توانید به راحتی پرداخت را انجام دهید.
همچنین این روش از امنیت بسیار بالایی نسبت به سایر روش های پرداخت دیگر نیز برخوردار است.
البته اگر شما به استفاده از ارز دیجیتال نیز علاقه مند هستید، این سایت روش های مرتبط به آن همچون پرفکت مانی را نیز ارائه داده است.
شما با استفاده از آن می توانید بهترین قیمت ها را برای خرید و فروش ارز دیجیتال تجربه کنید.

بازی های کازینویی سایت رولی بت

شما در بدو ورود به رولی بت شاهد فضایی بی نظیر هستید.
همین امر شما را بیشتر ترقیب به بازی در این سایت می کند.
آیکون های زیاد و متحرک که بازی و سبک آن را پیش از ورود و انتخاب آن بازی به شما نشان می دهد.
اگر شما تا کنون کاربر سایت های شرط بندی بوده باشید درک کاملی از شرایط سایت ها دارید.
می دانید نکته فوق یک ویژگی استثنایی می باشد.

بازی های این سایت شامل بازی انفجار، رولت، پوکر، بلک جک و اسلات می باشد.
هر چند این بازی ها در بخش کازینویی کم است.
اما رولی بت تمام تمرکز خود را بر روی هرچه بهتر ارائه دادن این بازی ها گذاشته است.
به راستی که در این مورد بسیار موفق عمل نموده است.

سایت پیش بینی رولی بت با داشتن دیلرهای زنده و مستقیم با بالاترین کیفیت موجود، بهترین فضا را از بازی های کازینویی برای شما تداعی می کند.
با این ویژگی شما دیگر به هیچ عنوان آرزوی رفتن به کازینو های لاس وگاس را نخواهید داشت.
تنها با ورود به این سایت و رفتن بر سر میزهای کازینوی آنلاین بهترین شرایط را تجربه می کنید.

ورود به سایت

اپلیکیشن سایت رولی بت

سایت پیش بینی رولی بت به منظور دسترسی دائم کاربران به آدرس سایت rolybet به صورت دائم و بدون فیلتر، یک اپلیکیشن طراحی کرده است.
استفاده از این اپلیکیشن علاوه بر این که شما را از مشکل فیلترینگ رها می کند مزیت های دیگری نیز دارد.
به طور مثال شما می توانید تمامی امکانات و بخش های این سایت پیش بینی و شرط بندی را در این اپلیکیشن و در گوشی موبایل خود با راحت ترین دسترسی در اختیار داشته باشید.
همچنین کار با این اپلیکیشن بسیار ساده و قابل فهم می باشد.
حتی استفاده از آن بسیار راحت تر از استفاده از سایت است.

نکته مهم دیگر این است که شما می توانید بازی های کازینویی این سایت را از جمله بازی انفجار که سرعت در آن ها بسیار پر اهمیت و کلیدی است، با بالا ترین سرعت و کیفیت تجربه کنید.
مانند یک حرفه ای در این بازی های ظاهر شوید.
احتمال برد خود و کسب سود های بالا را افزایش دهید.

کازینو آنلاین سایت rolybet

بازی های کازینو امروزه به شرط بندی اینترنتی راه پیدا کرده است.
شما کاربران گرامی می توانید بدون مراجعه به کازینو های واقعی بازی های موجود را تجربه کنید.
در سایت رولی بت تمام تلاش ها به کار گرفته شده تا الگوریتم هایی دقیق و ضریب بالا در دسترس قرار گیرد.
تا بتوانید تجربه ای درست و البته سود آور از این بازی ها داشته باشید.

بازی های این بخش از سایت شرط بندی rolybet شامل رولت، پوکر، مونتی، باکارات، تخته نرد، بلک جک، انفجار و …. است.
به مراتب سود آوری بیشتری نسبت به پیش بینی های ورزشی دارند.
مخصوصا اگر بازی انفجار رولی بت مد نظر شما باشد.
ضریب های بالا و سرعت ویژه ای که در اپلیکیشن رولی بت دریافت می کنید این بازی را مهم تر از دیگر گزینه ها کرده است.

بازی انفجار رولی بت

رولی‌بت یکی از سایت‌هایی است که بازی انفجار آن خیلی معروف است.
یعنی شما می‌توانید در عرض چند ساعت سرمایه خود را چند برابر کنید.
حتی می توانید استاد این بازی شوید.
برای این کار ابتدا باید با ورود به سایت بازی انفجار rolybet، دستورالعمل بازی را مطالعه کنید.
با کسب تجربه به مرور مهارت لازم برای انجام این بازی را بدست می آورید.
پس اگر هدف‌تان از شرط بستن، پولدار شدن است پیشنهاد می‌کنیم حتماً بازی انفجار یا کراش رولی بت را امتحان کنید.

ورود به سایت

The post سایت رولی بت rolybet appeared first on علم بازی.

سایت رولی بت rolybet

علم بازی

معتبر ترین سایت بازی انفجار

لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار

لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار

در این مقاله از سایت شرط برتر به معرفی لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار پرداخته و نحوه تشخیص سایت های شرط بندی کلاهبردار و معتبر ، از هم را برای شما بازگو می کنیم. همچنین معیارها و ویژگی های کلاهبردار بودن یک سایت شرط بندی و پیش بینی را نیز باهم بررسی خواهیم کرد.

افراد حرفه‌ای در شرط بندی به این امر واقف هستند که انتخاب یک سایت شرط بندی معتبر چه تاثیری در راه پیشرفت آنها خواهد گذاشت. به همین دلیل در انتخاب سایت شرط بندی خود دقت زیادی انجام می‌دهند.

از طرف دیگر افراد زیادی بودند که به دلیل این که با ویژگی‌های یک سایت شرط بندی معتبر آشنا نبودند و همین موضوع باعث شده است در طول دوران حرفه‌ای خود در شرط بندی کردن خسارات جبران ناپذیری ببینند. پس انتخاب یک سایت شرط بندی درست می‌تواند اولین قدم برای حرفه‌ای شدن در شرط بندی باشد. 

ورود به معتبرترین سایت شرط بندی

به نظر شما چگونه می‌توان یک سایت شرط بندی معتبر را از یک سایت کلاهبردار تشخیص داد؟ آیا برای افرادی که در این رشته تازه کار هستند این امکان وجود دارد که بتوانند به راحتی یک سایت شرط بندی کلاهبردار را تشخیص دهند و در آن سایت سرمایه گذار نکنند؟

هرچند تشخیص یک سایت شرط بندی و پیش بینی کلاهبردار کار زیاد راحتی نیست و تفاوت افراد حرفه‌ای و تازه کار در شرط بندی را همین تشخیص سایت معتبر در شرط بندی تعیین می‌کند.

با این وجود در این مقاله ابتدا برای شما ویژگی‌های یک سایت کلاه‌بردار و متقلب را توضیح می‌دهیم. سپس لیستی از سایت های ایرانی نامعتبری که وجود دارد در اختیار شما قرار می‌دهیم تا به شما کمک کنیم که گرفتار سایت های شرط بندی کلاهبردار نشوید.

اما این لیست به این منظور نیست که اگر سایتی در این لیست قرار نداشته باشد شما می‌توانید به آن  سایت اطمینان صد در صدی کنید، بلکه قبل از ثبت نام در یک سایت شرط بندی شما ابتدا باید براساس ویژگی‌هایی که در این مقاله گفته می‌شود سایت را بسنجید و اگر براساس قضاوت های خودتان سایت قابل اعتماد بود در آن سایت به عنوان کاربر ثبت نام کنید.

پس اگر به عنوان کسی که شرط بندی را تازه شروع کرده یا به طورکلی هنوز نمی‌توانید یک سایت معتبر را از سایت کلاهبردار تشخیص دهید در ادامه‌ی این مقاله با ما همراه باشید.

مقاله پیشنهادی : لیست معتبرترین سایت های شرط بندی با درگاه مستقیم بانکی و واریز مستقیم

نحوه تشخیص سایت های شرط بندی کلاهبردار و معتبر

ورود به معتبرترین سایت شرط بندی

 

ویژگی‌های یک سایت شرط بندی کلاهبردار 

ویژگی یک سایت شرط بندی کلاهبردار

۱- نداشتن گواهی‌نامه‌ی (لاینسنس) بین المللی

یک سایت شرط بندی که به دنبال کلاهبرداری و تقلب است به هیچ عنوان به دنبال گرفتن گواهی نامه‌ی بین المللی تاسیس یک سایت شرط بندی نخواهد رفت.

زیرا اگر یک سایت شرط بندی معتبر گواهی نامه‌ی بین المللی را اخذ می‌کند این گواهی نامه از کاربران سایت محافظت می‌کند و به سایت اجازه نمی‌دهد تا کاری خلاف قوانین بین الملل (این قوانین در جهت حمایت کاربران یک سایت شرط بندی است) انجام دهد.

لازم به ذکر است با توجه به قوانینی که در کشور ایران وجود دارد و خلاف قانون بودن سایت های شرط بندی، اگر یک سایت گواهی‌نامه‌ی بین المللی نداشته باشد شما به هیچ عنوان نمی‌توانید از سایت به دلیل کلاه‌برداری هایی که از شما انجام داده شکایت کنید. پس می‌توان گفت داشتن گواهی‌نامه‌ی بین المللی برای یک سایت ایرانی بسیار مهم است.

 

۲- نداشتن پشتیبانی

اگر یک سایت به دنبال کلاهبردار از شما باشد از هر راهی استفاده می‌کند تا کمترین تماس را با شما برقرار کند در مقابل این موضوع یک سایت معتبر از تمام روش‌هایی که دارد استفاده می‌کند تا بتواند بهترین ارتباط را با کاربرانش برقرار کند.

پس اگر در یک سایت پیش بینی بخشی به عنوان چت آنلاین با پشتیبان یا معرفی یک شماره تلفن به عنوان پشتیبان در آن وجود نداشته باشد به طور قطع آن سایت یک سایت شرط بندی متقلب است.

در سایت‌های متقلب راه دیگری برای کلاهبرداری وجود دارد به این شکل که در این گونه سایت ها چت آنلاین وجود دارد اما هنگامی که از این چت استفاده می‌کنید یا جواب سوال شما داده نخواهد شد و یا اینکه از طرف سایت تلاش می‌شود که چت آنلاین بسته شود.

پس در یک سایت شرط بندی معتبر شما با یک پشتیبانی قوی ۲۴ ساعته روبه‌رو هستید که در کوتاه‌ترین زمان به سوالات شما پاسخ خواهند داد.

 

۳- پرداخت نکردن سود شما

دلیل علاقه‌ی بسیار زیاد مردم به پیش بینی، مفرح و سرگرم کننده آن و کسب درآمد از این کار بوده است. پس یکی از دلایل اصلی که یک فرد تصمیم می‌گیرد در یک سایت پیش بینی ثبت نام کند بحث کسب درآمد همراه با تفریح بوده است.

اما در یک سایت شرط بندی نامعتبر به دنبال این هستند که از شما پول به دست آورند نه پولی به شما بدهند به همین دلیل در این گونه سایت ها شما هیچ وقت سودی که کرده اید را نمی توانید دریافت کنید.

سایت‌های متقلب با بهانه‌ی مختلف سعی می‌کنند برای پرداخت پول به حساب شما مقاومت کنند در نهایت نیز به شما یک شماره ووچر نامعتبر می‌دهند و اذهان می‌دارند که پول شما واریز شده در حالی که چنین اتفاقی نیافتاده است.

پس یک سایت شرط بندی معتبر در کوتاه‌ترین زمان ممکن سودی که کاربرانش در سایت به دست آورده‌اند را به حساب آنها (بدون هیچ حقه‌ای) در کمترین زمان ممکن واریز می‌کنند.

 

۴- بونوس‌های غیر منطقی

در سایت‌های شرط بندی کلاهبردار و نامعتبر، بونوس‌هایی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد که منطقی به نظر نمی‌رسد. هر چند به عنوان فردی که تازه شروع به شرط بندی کردید بخش بونوس یکی از جذاب ترین بخش‌هاست و تمایل دارید در سایتی ثبت نام کنید که بیشترین بونوس را در اختیار شما قرار می‌دهد.

اما این موضوع بسیار اشتباه است هرچند سایت‌های شرط بندی باید بونوس‌های فوق العاده‌ای در اختیار کاربرانش قرار دهد اما نباید این موضوع را با بونوس‌های غیر قابل باور یک سایت کلاهبردار یکی کنید.

این موضوع یعنی بحث بونوس برای افراد تازه کار بسیار دشوار است پس برای این که بفهمید آیا سایت مورد نظر ما کلاهبردار است یا خیر باید بسیار دقت کنید.

 

۵- روش‌های واریز و برداشت پول به روش غیرمطمئن

اگر یک سایت شرط بندی به دنبال یک هدف بزرگ تر باشد می‌تواند براساس اطلاعات کارت کاربر که در بخش کاربری هر فرد وجود دارد تمام پولی که یک کاربر در کارت وارد کرده در سایت دارد را خالی کند.

پس به شما یادآوری این نکته ضروری است که امروزه روش کارت به کارت نه تنها باعث اعتبار یک سایت شرط بندی نمی‌شود بلکه با توجه به اتفاق هایی که افتاده اعتبار خود را حتی به عنوان یک روش برداشت وجه از دست داده است.

اگر یک سایت شرط بندی تنها راه برداشت و واریز پولش کارت به کارت باشد کمی بیشتر از حد معمول باید به آن سایت توجه شود چون ممکن است سایت شرط بندی متقلب و کلاهبردار باشد.

امروزه با توجه به پیشرفت علم و به میان آمدن ارز دیجیتالی کار برای سایت‌های پیش بینی معتبر راحت‌تر شده است و می‌توانید به وسیله‌ی این ارزها برداشت و واریز وجه را در کوتاه‌ترین زمان و امن‌ترین روش انجام دهید.

به طور کلی یک سایت شرط بندی معتبر برای کاربران خود این امکان را فراهم می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و امن ترین روش وجوه خود را برداشت و یا واریز کنند.

 

۶- کاربر پسند نبودن سایت

برای افرادی که وارد یک سایت می‌شوند دسترسی راحت و آسان به بخش‌های مختلف سایت از اهمیت زیادی برخوردار است.

اما یک سایت نامعتبر از آنجایی که به دنبال پیدا کردن مشتری نیست و فقط کلاهبرداری از  کاربرانش برایش اهمیت دارد پس ، به طراحی سایت توجه زیادی نخواهد کرد.

در برابر این موضوع سایت‌هایی که به دنبال کسب درآمد از این راه هستند برای دسترسی آسان و راحت کاربرانش به بخش مختلف سایت بسیار دقت می‌کنند و سعی در کاربر پسند بودن یک سایت دارند.

 

۷- متنوع نبودن

قبل از این که در مورد این ماده به شما توضیح داده شود بگذارید ابتدا در مورد سایت‌هایی که فقط از یک نوع بازی پشتیبانی می‌کنند به شما توضیحاتی دهیم.

ممکن است یک سایت شرط بندی فقط بر روی یک حوزه‌ی خاص کار کند مثلا تعداد زیادی سایت‌های پیش بینی ورزشی هستند که فقط بر روی شرط بندی ورزشی فعالیت می‌کنند و به هیچ عنوان در بخش کازینوی آنلاین فعالیتی انجام نمی‌دهند روی سخن ما در این ماده‌ی مقاله این گونه سایت‌ها نیست.

بلکه منظور از متنوع نبودن سایتی است که دو بخش سایت‌های شرط بندی را یعنی کازینوی آنلاین و پیش بینی ورزشی را دارد اما این دو بخش از تنوع زیادی برخوردار نیست.

اما به طور کلی می‌توان گفت سایتی که هم بخش کازینوی آنلاین و هم بخش پیش بینی ورزشی دارد و این دو بخش از تنوع مناسبی برخوردار باشد در میان کاربران از اهمیت زیادی برخوردار است.

مقاله پیشنهادی : لیست بهترین سایت های کازینو آنلاین ایرانی

 

۸- کامنت‌های منفی

اگر یک سایت معتبر نباشد، کامنت‌های منفی در ارتباط با سایت بسیار زیاد خواهد بود. پس یکی از کارهایی که می‌توانیم برای اعتبار سنجی یک سایت معتبر شرط بندی انجام دهیم این است که کامنت‌هایی که اخیرا در اینترنت و فضای مجازی در مورد سایتی که تصمیم گرفتیم در آن شرط بندی انجام دهیم را مطالعه کنیم.

به طور قطع با کمی جست‌وجو کردن می‌توانیم نظر افرادی که به تازگی از سایت استفاده کردند را پیدا کنیم.

هر چند استفاده از این روش همیشه نمی‌تواند شما را به یک نتیجه‌ی دلخواه برساند زیرا ممکن است یک سایت رقیب به برخی از افراد پول پرداخت کرده باشد که در مورد یک سایت به خصوص، کامنت‌های منفی در اینترنت و فضای مجازی پخش کنند.

هم‌چنین ممکن است یک سایت کلاه‌بردار نیز با پرداخت پول به افرادی، فضای مجازی و اینترنت را از کامنت‌های مثبت راجع به سایت مورد نظر پر کنند.

پس در هنگام بررسی این موضوع باید به لحنی که در کامنت‌ها آمده دقت کنید و حدس بزنید تمام این کامنت‌های درج شده از یک گروه خاص است یا از افراد متفاوت با نظریه‌های متفاوت است، اگر متفاوت باشد شما می‌توانید به نظرها اعتماد کنید و در مورد معتبر بودن یا نبودن سایت براساس آن چه که در کامنت‌ها گفته شده تصمیم بگیرید.

 

۹- تازه تاسیس بودن

اشتباه نکنید منظور از این حرف این نیست که به تمامی سایت‌هایی که تازه تاسیس شده‌اند نباید اطمینان کنید بلکه منظور از این حرف این است که یک سایتی که تازه تاسیس شده است برای یک فرد تازه کار اعتبارسنجی‌اش دشوار است.

پس به عنوان یک فردی که تازه شرط بندی را آغاز کرده بهتر است از سایت‌هایی استفاده کنید که به قول معروف امتحان‌شان را پس دادند و شناخته‌ شده‌تر هستند.

 

۱۰- استفاده از ربات

در سایت‌های پیش بینی نامعتبر از هر روشی که شما فکر می کنید استفاده می‌شود تا کاربر نتواند یک شرط را ببرد. مثلا اگر شما در کازینوی یک سایت غیر معتبر شرط بندی خود را انجام دهید و این بازی با دیلر(کارت پخش کن)باشد، سایت از برخی ربات‌ها استفاده می‌کند که احتمال برد شما را نزدیک به صفر برساند.

پس اگر در یک سایت شرط بندی عضو هستید و به مدت سه ماه است که هیچ بازی در این سایت برنده نشده‌اید شاید بهتر باشد راجع به وجود ربات در سایت شرط بندی‌تان فکر کنید.

 

حالا که با ویژگی‌های یک سایت شرط بندی نامعتبر آشنا شدیم نوبت به آن می‌رسد که با لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار و نامعتبر نیز آشنا شویم.

 

لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار

سایت های شرط بندی کلاهبردار

🚫 پارسیان بت (parsianbet)

🚫 بت۹۰ (bet90)

🚫 مکس پلاس (Maxplus)

🚫 مکس بت۹۰ (Maxbet90)

🚫 بت وین۹۰ (Betwin90)

🚫 بت پلاس (Betplus)

🚫 تک شوت (Takshoot)

🚫 آی آر بت۳۶۵ (irbet365)

🚫 تک گل (Takgoal)

🚫 ایرانی۹۰ (Irani90)

🚫 پارس گل (ParsGoal)

🚫 لالیگا۹۰ (Laliga90)

🚫 آی بت کم (ibetkam)

🚫 اسپورت۹۰ (Sport90)

🚫 جم بت (Gembet)

🚫 استارت بت (startbet)

🚫 آی بت۹۰ (ibet90)

🚫 بت فوت (Betfoot)

🚫 منوتو بت (ManotoBet)

🚫 تاس وگاس (TasVegas)

🚫 وین بت (Winbet)

🚫 رومابت (Romabet)

🚫 بت۴۵ (Bet45)

🚫 وبتو (Vebeto)

🚫 تاک تیک (Tak tik)

🚫 نور بت (Noorbet)

🚫 بست بت (Bestbet)

🚫 فینال۹۰ (Final90)

🚫 آی بت ۹۰ (ibet90)

🚫 توتو بت (Totobet)

🚫 استار بت (Starbet)

🚫 مکس بت ۹۰ (Maxbet90)

🚫 بت وین ۹۰ (Betwin90)

🚫 آی وین۹۰ (iwin90)

🚫 تاینی بت (Tinybet)

🚫 طلابت (Talabet)

🚫 کومپانی بت (Companybet)

🚫 لایو بت ۹۰ (Livebet90)

🚫 لاو بت (Lovebet)

🚫 حامی بت (Hamibet)

🚫 دنیابت (Dunyabet)

🚫 بتادین (Betadin)

🚫 لاتی بت (Latibet)

🚫 بت برتر (Betbartar)

 

جمع بندی لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار نامعتبر ایرانی

این لیست تنها بخشی از سایت های شرط بندی کلاهبردار و نامعتبر فارسی است. بار دیگر لازم به ذکر است که برای این که متوجه شوید یک سایت شرط بندی معتبر است یا خیر نباید به لیستی که داده شده توجه کنید بلکه باید براساس ویژگی‌هایی که در این مقاله آماده خودتان بررسی کنید که آیا سایت مورد نظر شما معتبر است یا خیر.

اگر به دنبال یک سایت شرط بندی معتبر می‌گردید اما زمان کافی برای جست و جو کردن برای یک سایت شرط بندی معتبر ندارید ما به شما سایت پین باهیس (pinbahis) را معرفی می‌کنیم این سایت تمام ویژگی‌هایی که یک سایت معتبر پیش بینی باید داشته باشد را داراست هم‌چنین در این سایت هر دو بخش کازینوی آنلاین و شرط بندی ورزشی وجود دارد.

همین حالا وارد معتبرترین سایت شرط بندی شوید

 

مقاله های پیشنهادی

معتبرترین سایت شرط بندی با درگاه مستقیم بانکی

سایت شرط بندی با شارژ هدیه اولیه

بازی انفجار آنلاین + آموزش نحوه بازی و ترفندهای برد

The post لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار appeared first on شرطِ برتر.

لیست سایت های شرط بندی کلاهبردار

شرطِ برتر

معتبر ترین سایت بازی انفجار

بیوگرافی آلن آیورسن امتیاز آورترین بازیکنان nba که به حبس محکوم شد

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

بیوگرافی آلن آیورسن امتیاز آورترین بازیکنان nba که به حبس محکوم شد

در این مقاله قصد داریم برای موفقیت بیشتر در شرط بندی بسکتبال nba در مورد ستاره بسکتبال آمریکا یعنی آلن آیورسن Allen Iverson صحبت کنیم. ورزش بسکتبال یکی از ورزش ها پر طرفدار در کشور آمریکا است. به طوری که می توان گفت اهمیت این ورزش حتی بیشتر از فوتبال است. به همین دلیل بازیکنان بسکتبال در این کشور از اهمیت زیادی برخوردارند.

بیوگرافی کامل آلن آیورسن

بیوگرافی کامل آلن آیورسن

آلن ازاییل آیورسن ۷  ژوئن در ۱۹۷۵ به دنیا آمد. بازیکن حرفه‌ای بسکتبال که هم درپست یک و هم پست دو سابقه بازی دارد. آلن آیورسن یک مترو ۸۳ سانتی ‌متر قد و ۷۵ کیلوگرم وزن دارد. آلن آیورسون از مادری ۱۵ ساله متولد شد و در منطقه همپتون، ویرجینیا بزرگ شده ‌است. پدرش در خردسالی او و مادرش را ترک کرد. او در پست کوارتربک دربازی فوتبال آمریکائی افتخارات زیادی را برای تیم دبیرستانش کسب کرده ‌است. طی یک نقل قول از خود آیورسن او برای بهبود دریبل در بسکتبال به توپ راگبی که بیضی شکل است تمرین دریبل می ‌کرده‌ است.

او یکی از بزرگان بسکتبال در حفظ توپ نیز به ‌شمار می رود. مهارت ‌های منحصر به‌ فرد وی مانند سرعت و دوندگی بی امان دربازی و پاس ‌های دقیق و خونسردی و اعتماد به نفسش زبانزد بازیکنان بسکتبال است. آیورسون به همراه پاتریک اوینگ, آلونزو مورنینگ بازیکنان سرشناس تیم دانشگاه بودند. همه فکر می ‌کردند آیورسون قادر نخواهد بود تا استعدادی که طی سه سال زندان از دست رفته ‌است را بازگرداند. ولی او بهتر از بقیه در تمرینات شرکت می‌ کرد و اولین سال حضورش درتیم جایزه بزرگترین بازیکن دفاعی شرق نامیده شد.

درسال دوم نیز با بازی خوبش برنده تورنومنت ان سی ای ای شدند و این فرصت خوبی بود تا آیورسون پا به عرصه حرفه‌ای بسکتبال بگذارد. آلن می گوید وقتی بچه بودم به همه می گفتم که می خواهم یک بازیکن حرفه‌ای بسکتبال شوم. همه به من میخندیدند. امروز من یک بازیکن حرفه‌ای بسکتبالم و به آن‌ها خواهم خندید.. این جمله معروف آیورسون است.

آلن آیورسن چند ساله است ؟

آلن آیورسن هم اکنون ۴۵ سال دارد و بازنشسته است. او در سال ۲۰۰۱ با دختری دبیرستانی ازدواج کرد. آلن پدر پنج فرزند است. او در دبیرستان باتل برنده جایزه بهترین ورزشکار هم در فوتبال هم در بسکتبال را به دست آورد. بعد از دبیرستان جذب دانشگاه جورج تاون شد و ۹/۲۲ امتیاز در مسابقات بسکتبال به دست می ‌آورد.

تیم هایی که Allen lverson در آن ها بازی کرده است

آلن آیورسن جذب تیم فیلادلفیا در سال ۱۹۹۶ شد. آلن در سال ۲۰۰۶ به تیم دنور ناگتس پیوست. در سال ۲۰۰۸ به تیم دیترویت پیستون و ممفیس گریزلیز رفت. اما سال ۲۰۰۹ به فیلادلفیا بازگشت. در  اکتبر ۲۰۱۰ آیورسون از nba خارج شد و برای دو سال و ارزش ۴ میلیون دلار به تیم بشیکتاش در ترکیه پیوست. بعد از آن دیگر بازی نکرد و برای جراحی عمل پایش به ایالات متحده آمریکا بازگشت.

آلن آیورسن در بازی فوتبال آمریکایی افتخارات زیادی را برای تیم دبیرستانش کسب کرده ‌است. اما بعد از آن به دلایل گفته شده به زندان می رود. در زمانی که سه سال به زندان افتاده بود مربی تیم بسکتبال دانشگاه جورج تاون یعنی جرج تامسون به دیدار او رفت و او را به تیم مدرسه فراخواند.

آلن آیورسن بعد از دو سال حضور در باشگاه دانشگاه به دلیل استعداد و شایستگی اش در درفت سال ۱۹۹۶ توسط فیلادلفیا ۷۶ رز در برداشت اول به لیگ ان بی ای آمد. در اولین سال حضورش درلیگ برنده عنوان بهترین بازیکن سال اولی شد. یازده بار در مسابقات آل استار حضور یافته و درسالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ برنده جایزه MVP  شده ‌است. درسال ‌های ۱۹۹۸  تا ۲۰۰۵ برنده جایزه بهترین بازیکن امتیاز آور در مسابقات شده‌ است. اگر از قد ۱۸۳ سانتی اش بگذریم. وی یکی از پرکار ترین و بهترین بازیکنان در زمینه کسب امتیاز به ‌شمار می رود. میانگین ۷/۲۶ امتیاز در فصولی که بسکتبال nba بازی می ‌کرده مصداق این موضوع است.

آلن در لیست امتیاز آورترین بازیکنان nba

آلن در لیست امتیاز آورترین بازیکنان nba

اتحادیه  ملی بسکتبال، NBA، لیگ حرفه ای بسکتبال ایالات متحده آمریکا است که معتبرترین لیگ بسکتبال جهان به شمار می آید. این لیگ دارای ۳۰ تیم است که ۲۹ تیم از ایالات متحده و یک تیم از کانادا، ظرفیت های موجود را پر کرده اند. در لیگ های حرفه ای کشور آمریکا، تیم ها در دو کنفرانس شرق و غرب و ۶ قسمت، دسته بندی می شوند.

ان بی ای لیست امتیاز آورترین بازیکنانش را در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد. رکورد بیشترین پرتاب سه امتیازی در یک فصل را کسی نداشت جز آلن با ۲۶۹ پرتاب سه امتیازی موفق که توانست این رکورد را به نام خودش ثبت کرد. همواره در پایان فصل عادی، امتیاز آورترین بازیکن فصل نیز مشخص می شود. اسطوره های زیادی نظیر کریم عبدالجبار، کوبی برایانت، آلن آیورسن، جرج میکان، شکیل اونیل و … تا کنون موفق به کسب این عنوان شده اند.

آلن آیورسن با کسب ۴ عنوان امتیاز پس از جردن و چمبرلین که جایگاهی دست نیافتنی دارند، نامش قرار دارد. آلن آیورسن یکی از ستاره های ان بی ای است. او ستاره ای بی نظیر در بسکتبال بوده است. اما آیورسن در فصل آخر بازی های خود عملکرد قابل توجهی نداشت به همین دلیل ان بی ای را ترک کرد و به تیمی در ترکیه پیوست.

آلن آیورسن در بسکتبال

آلن آیورسن یکی از بزرگان بسکتبال در حفظ توپ نیز به‌ شمار می رود. مهارت‌ های منحصر به ‌فرد وی مانند سرعت و دوندگی بی امان در بازی و پاس ‌های دقیق و خونسردی و اعتماد به نفسش زبان زد بازیکنان بسکتبال است. آیورسون اعتقاد دارد که با نگاه به چشمان هر شخصی متوجه توانایی های او می شود. صحبت های آیورسون که چند سال از بازنشستگی او در لیگ NBA می گذرد. چند روز بعد از مصاحبه لبرون جیمز مطرح شد که خود را بهترین بازیکن بسکتبال دنیا نامید. تا به حال هیچ ستاره ای در NBA خود را نابغه نخوانده بود.

آلن آیورسن در بسکتبال بسیار مهارت دارد. او می گوید زمانی که مالک توپ موقعیت آن را با زدن یک دریبل از یک دست به دست دیگر تغیر می‌ دهد. تکنیک کراس اور از اصول اولیه بسکتبال است و برای دور نگه داشتن توپ از مدافع استفاده می ‌شود. بهترین کاربرد کراس اور زمانی است که مالک توپ در مقابل مدافع طوری دریبل بزند که انگار دارد به یک سمت می‌رود و ناگهان بسمت دیگر برود و مدافع را جا بگذارد.

از افتخارات او می توان به بالاترین میانگین امتیازی بعد از مایکل جوردن، رکورد آوردن ۶۰ امتیاز در یک بازی (مقابل اورلاندو مجیک) و ۴ بار بازی کن اول در بخش ( points per game)(points) اشاره داشت.

۱۵ سال حبس برای این اسطوره بسکتبال

آلن آیورسن زندگی نامه عجیبی دارد او به سختی زندگی کرده و دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشته است.  به دلیل نامناسب بودن شرایط جامعه او به همراه دوستانش باندی را تشکیل داده بودند و بیشتر به دعوا و نزاع می پرداختند.به دلیل اغتشاشات زیاد او و دوستانش بارها توسط پلیس توبیخ شدند. دریکی از درگیری ‌ها آیورسون او با یک صندلی به سر یک زن ضربه وارد کرد ولی آسیب جدی به کسی وارد نشد. آلن آیورسون ۱۷ ساله مجرم محسوب می شد و همین امر باعث شد که به زندان بیفتد.

وساطت ‌های اطرافیان باعث شد او آزاد شود ولی در کمال بی محلی به اطرافیانش می زیسته است. طی جمله معروفی که حین بازخواست پلیس از او به عمل آمد او چنین جواب داد. محله من شبیه یک باشگاه بولینگ است. مردم محله ما آن هدف ‌هایی هستند که من توپ را بسمتشان غلت می دهم.

او به ۱۵ سال زندان محکوم شد و ۱۰ سال اجباری نیز باید آب خنک می خورد. ولی طی کمک های مردمی و جلب رضایت شاکیان او عفو خورد و به آغوش سرد جامعه برگشت. بعد از آزاد شدن او بار دیگر حرف دیگری به لب آورد و گفت : وقتی در زندان را برای اولین بار بسویت باز می‌ کنند یک چیزی در درونت مدام ترا می‌ خواهد ناامید سازد. مردم داخل زندان بی مصرفند. مدام تورا سرزنش می‌ کنند درحالی که خودشان سرزنش شده‌اند. من حتی یک لحظه هم احساس عجز نکردم تا اینکه آزاد شدم.

مستند آلن آیورسن

مستند آلن آیورسن

آلن آیورسن که یکی از ستاره های بی نظیر بسکتبال ان بی ای است او زندگی سختی را داشته است. مستندی از زندگی او تهیه کرده اند که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. در این مستند همه جزئیات زندگی او به نمایش کشیده شده است. این مستند نگاهی دارد به دوران پر از سختی آلن در کودکی اش، مبارزه او با فقر در ویرجینیا، چگونه رسیدن به فیلادافیا و در ان بی ای ستاره شدنش. این یک مستند واقعی است و بسیار زیبا و پر مفهوم است.

سوالات متداول

 1. آلن آیورسن چند سال دارد و متولد کجاست؟

  آلن آیورسن در سال ۱۹۷۵ در ویرجینیا به دنیا آمد.

 2. آلن آیورسن در چه سنی ازدواج کرد و چند فرزند دارد؟

  آلن آیورسن در سال ۲۰۰۱ یعنی در سن ۲۶ سالگی با دختری دبیرستانی ازدواج کرد و تا کنون ۵ فرزند دارد.

 3. آلن آیورسن در چه تیم هایی بازی کرده است؟

  آلن در تیم دبیرستان و دانشگاهش بازی کرد و سپس به دلیل بازی فوق العاده عالی اش به تیم فیلادلفیا دعوت شد. بعد از آن به تیم دنور ناگتس پیوست.

 4. آلن آیورسن در چه تیمی آخرین بازی های خود را انجام داد؟

  آلن آیورسن در اکتبر ۲۰۱۰ آیورسون برای دو سال و ارزش ۴ میلیون دلار به تیم بشیکتاش در ترکیه پیوست.

نوشته بیوگرافی آلن آیورسن امتیاز آورترین بازیکنان nba که به حبس محکوم شد اولین بار در معرفی سایت شرط بندی. پدیدار شد.

بیوگرافی آلن آیورسن امتیاز آورترین بازیکنان nba که به حبس محکوم شد

معرفی سایت شرط بندی

معتبر ترین سایت بازی انفجار

بیوگرافی جیمی گلد قهرمان تورنمنت 2006 WSOP

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

بیوگرافی جیمی گلد قهرمان تورنمنت 2006 WSOP

جیمی گلد نیز یکی دیگر از بهترین پوکر باز ها می باشد که استعداد ذاتی او در این رشته مشهود بود. او از دوران کودکی به این رشته می پرداخت و به گفته خودش دوست داشت تا همیشه در هر مسابقه ای برنده باشد. او می گفت که زمانی که در پشت میز می نشینم، حس عجیب برنده شدن بهم دست می دهد و با خود می گویم که باید برنده باشم و شوم. وی در هر بازی سعی می کند تا تعداد چیپ هایش را نسبت به بقیه افزایش دهد و دست ها را پس از دیگری از آن خود کند. او برنده بزرگترین جایزه نقدی تاریخ شده است. برای آشنایی با این بزرگ مرد پوکر جهان با ما با ادامه مقاله همراه باشید.

جیمی گولد پوکر باز حرفه ای

جیمی گلد پوکر باز حرفه ای

بیوگرافی جیمی گلد جیمی گلد را نمی توان به طور دقیق در اینترنت پیدا کرد. او یکی از بازیکنان برتر جهان محسوب می شود که در دوران حرفه ای خود به موفقیت های بسیاری دست یافته است. استراتژی های او در میدان های مسابقه حریفان خود را مات می کرد و به تنهایی جوایز و عناوین برتر را از آن خود می کرد. مهارت او به حدی بود که توانست بزرگترین جایزه نقدی تاریخ به مبلغ 12 میلیون دلار را به حساب خود واریز کند. علاقه او به این بازی به حدی بود که می توانست 24 ساعت متوالی بیدار بماند و پس از برنده شدن نیز با دوستانش به جشن و پایکوبی بپردازد و در تمام روز پلک روی هم نگذارد.

جیمی گولد قهرمان تورنمنت 2006WSOP

جیمی گلد قهرمان تورنمنت 2006 WSOP

او در سال 2006 میلادی در اولین دور حضور خود در مسابقات WSOP شرکت کرد و موفق شد تا تنها دستبند دوران حرفه ای خود را کسب نماید. البته بعد از این در سایت شرط بندی پوکر اقتخارات دیگری را از آن خود کرد ولی بیشتر طرفدارانش او را به خاطر کسب همین جایزه می شناسند زیرا تا قبل از آن او جایزه ارزشمندی را برنده نشده بود. این قهرمان توانست نخستین گامش را محکم بردارد و چشم های زیادی را به خود خیره کند. هر چند که دیگر نتوانست جایزه ویژه این مسابقات را برنده شود، اما در دیگر مسابقات شرکت و جوایز زیادی را برنده شده است. علاوه بر آن او یکی از گردانندگان مشهور برنامه های تلویزیونی نیز می باشد.

دستبند قهرمانی جیمی گولد

دستبند قهرمانی جیمی گلد

گلد در سال 2006 برای ساخت برنامه ای ویژه برای مسابقات WSOP با کریس مانیمیکر و جانی چان دو پوکر باز قهار همکاری کرد. این همکاری موجب شد تا او از آنها طریقه حضور در این مسابقات را یاد بگیرد و از آن سال به بعد پایه هر ساله شرکت در این رقابت ها بود. او در سال 2005 نخستین پیروزی خود را کسب کرد و جایزه 45 هزار دلاری آن رقابت ها را برنده شد. در سال 2006 در مسابقات جهانی شرکت کرد و جایزه ویژه 12 میلیون دلاری را به حساب خود واریز کرد.

عکس های این قهرمان

عکس های این قهرمان

پس از آنکه با روش های شرکت در مسابقات جهانی آشنا شد، مرتبا در این مسابقات حضور می یافت تا اینکه در سال 2006 میلادی با برنده شدن بر تمام حریفان خود جایزه ویژه 12 میلون دلاری این رقابت ها را به جیب زد. او نخستین فردی است که این میزان جایزه نقدی را برنده می شود. به همین خاطر هواداران و علاقمندان به بازی پوکر بارها و بارها سعی داشتند تا تصاویر او را ببینند و چهره اش را برای همیشه به یاد داشته باشند. گلد یکی از بهترین بازیکنان تاریخ محسوب می شود که هر چند تنها یک دستبند طلایی را در کارنامه خود دارد اما تا به حال جایزه های ویژه و نقدی زیادی را برنده شده است.

جیمی گلد در مجله های پوکر

مجله بلوف در مورد بازی پوکر جیمی گلد در رقابت های جهانی نوشت که او به تدریج حریفان خود را وادار کرد تا تمام استک های خود را وارد بازی کنند. در صورتی که حریفان مبلغ بیشتری را وارد میدان می کردند، وی متوجه می شد که یا دست خوبی دارند یا اینکه بلوفی در کار است. در این طور مواقع بسیار هوشیار بود و عملکرد خوبی داشت و از بازی کنار می رفت. زمانی که دست خوبی داشت طوری بازی می کرد که رقیبانش وادار می شدند تا تمام استک های خود را به بازی وارد کنند. او با پوکر بازان زیادی هم در برنامه های تلویزیونی و هم میز مسابقه روبرو شده است. همانطور که در جریان هستید او یکی از مجریان به نام شبکه های تلویزیونی است که به معرفی بازیکنان مشهور می پردازد و از آنها دعوت می کند تا در آن شرکت نماید. او در زمینه خیریه و کمک به مستمندان نیز فعالیت می کند و تا به حال در بیش از 200 مسابقه با هدف کمک به نیازمندان شرکت کرده است و 300 هزار دلار را از این مسابقات برنده شده است.

درامد جیمی گولد

درامد جیمی گلد

شغل اصلی او گوینده و مجری برنامه های تلویزیونی است که به خودی خود درآمد بالایی دارد. اما از زمانی که با دو پوکرباز حرفه ای در مورد ساخت برنامه ای در خصوص مسابقات جهانی همکاری کرد، به این مسابقات علاقمند شد و از آن سال به بعد در بیشتر مسابقات این رشته شرکت می کند. او از این بازی توانسته به درآمد بایی دست یابد که می توان به برنده شدن 12 میلیون دلار جایزه نقدی این مسابقات اشاره کرد. همچنین یکی دیگر از فعالیت های او شرکت در مسابقات پوکر با هدف کمک به نیازمندان است که از این طریق نیز توانسته تا به حال 300 هزار دلار برنده شود.

سوالات متداول در مورد این بازیکن ماهر

جیمی گلد متولد کجاست؟

بر اساس گزارشات منتشر شده، او در کشور آمریکا به دنیا آمده است

جیمی گلد چن سال دارد ؟

با توجه به اطلاعاتی که در مورد او وجود دارد بیش از 50 سال سن دارد.

فیلم های جیمی گلد را از کجا می توان مشاهده کرد؟

سایت های زیادی هستند که می توانید در آنها کلیپ های بازی این بازیکن را تماشا کنید و مهارت های خود را افزایش دهید.

آیا در مورد بیوگرافی جیمی گلد ویکی پیدیا چیزی ارائه داده است؟

می توانید در مورد او اطلاعاتی ناچیزی به زبان انگلیسی پیدا کنید اما کامل نیست.

The post بیوگرافی جیمی گلد قهرمان تورنمنت 2006 WSOP appeared first on حضرات بت.

بیوگرافی جیمی گلد قهرمان تورنمنت 2006 WSOP

حضرات بت

معتبر ترین سایت بازی انفجار

سام تریکت لوله کشی پوکر باز با درآمد میلیون دلاری از تورنمنت پوکر

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

سام تریکت لوله کشی پوکر باز با درآمد میلیون دلاری از تورنمنت پوکر

در این مقاله قصد داریم در ارتباط با یکی از بهترین پوکر باز های جهان که از زمانی که وارد این عرصه شد توانست پیروزی ها و موفقیت های بسیار زیادی را به دست آورد یعنی سام تریکت مطالبی را برای شما عزیزان بازگو کنیم امیدواریم از این مطالب لذت ببرید.

سام تریکت کیست

سام تریکت کیست

سام تریکت  یکی از موفق ترین و حرفه ای ترین پوکر بازهای جهان بوده به گونه‌ای که توانسته است در لیست پولسازترین پوکر باز های جهان مقام دوم را کسب کند.

 در رابطه با زندگی گذشته و جالب است بدانید که او از همان ابتدا آنقدرها هم پولدار نبوده و شغل اصلی او قبل از اینکه وارد عرصه بازی‌پوکر شود لوله کشی بوده است،  این شغل برای او در آمد بسیار اندک ۷۲ پوند در هر هفته را در پی داشت.

سام تریکت  که با شغل لوله کشی زندگی بسیار سختی را می گذراند یک روز به طور اتفاقی و برای  گذراندن  وقت آزاد خود در کازینوی نزدیک محل زندگی‌اش رفته و با ۲۰۶ یکی از دختر خود قرار گرفته بود شرکت کرد و با این که تا آن زمان این بازی را حتی یک بار هم انجام نداده بود و از قوانین آن به طور دقیق اطلاع نداشت توانست در این بازی برنده شده و این شروع کار برای ورود به عرصه پوکر بود و توانست مسیر زندگی او را به طور کلی و بسیار ناگهانی تغییر دهد به گونه ای که هم اکنون یکی از ثروتمندترین پوکر بازهای جهان که از طریق بازی پوکر توانسته است به ثروت بسیار زیاد دست یابد تبدیل شده است.

لوله کشی پوکر باز

سام تریکت قمار باز قبل از این که پا به عرصه بازی‌پوکر بگذارد و بتواند پیروزی های بسیاری را در این زمینه کسب کند و به یکی از حرفه ای ترین و پولدار ترین پوکر باز های تاریخ جهان تبدیل شود به شغل لوله کشی مشغول بود و در آمد اندکی که حدود ۷۲ پوند در هفته بود زندگی بسیار سختی را سپری می‌کرد.  اما در یکی از روزها به طور اتفاقی سام تریکت با ۲۰۰ پوندی که از دختر سابقش قرض گرفته بود  به کازینا نزدیک محل زندگی اش رفته و در یک بازی پوکر شرکت کرد و با ناباوری تمام توانست  در این بازی پیروز شده و مبلغ  یک میلیون دلار را برنده شود بدون آنکه حتی از قوانین اصلی این بازی به طور کامل اطلاع داشته باشد.

 این اتفاق برای تریکت بسیار اتفاق خوبی بوده به گونه ای که او در سال ۲۰۰۶ شغل لوله کشی را رها کرده و به طور جدی پا به عرصه ی  بازی پوکر گذاشت.

سام تریکت بریتانیایی

برد های جالب این پوکر باز

در تورنمنت پوکر هایی که سام تریکت در آن بوده است، او یعنی سام همیشه به صورت فوق حرفه ای حضور یافته و به کسب پیروزی ها و موفقیت های بسیار چشمگیری بپردازد استارت این کار با  برنده شدن اولین مسابقه پوکر در یک کازینو محلی و دریافت جایزه یک میلیون دلاری  همراه بود.

سام تریکت بریتانیایی

سام تریکت یک بریتانیایی اصل به شمار می رود چرا که در انگلیس متولد شده و بزرگ شده آنجا می باشد.  در یک برنامه تلویزیونی از آرزو و هدف خود قبل از ورود به عرصه بازی پوکر  اینگونه گفت که  از سنین بسیار پایین علاقه بسیار زیادی به رشته فوتبال داشته  و تصمیم داشته که در آینده به یک فوتبالیست فوق حرفه ای تبدیل شود  اما با دیدن زانوی خود طی یک حادثه این آرزو  برای او، برای همیشه پایان یافت و بعد از آن وارد شغل لوله کشی شد  و با در آمد اندکی که داشت زندگی خود را  به سختی می گذرد اما بعد از ورود به عرصه پوکر توانست مسیر زندگی خود را را به طور کامل تغییر دهد. 

سام تریکت و اورست پوکر

سام تریکت و اورست پوکر

جالب است بدانید که سام کریکت وبلاگ به عنوان فرصت پوکر داشته و در این وبلاگ به منتشر کردن عکسهایی  به عنوان عکس‌های سام کریکت و همچنین مطالبی با عنوان بردهای سام تریکت  می پردازد که نظر علاقمندان  و طرفداران خودش را بیش از پیش به خود جلب کرده است.

سام تریکت و تورنمنت های جهانی

سام تریکت  در تورنمنت ها و مسابقات بسیار زیادی تاکنون شرکت کرده  و در ۹۰% این تورنمنت های جهانی می توانسته است پیروز میدان شود  که این برد ها باعث جلب نظر کارشناسان و علاقمندان بازی پوکر به او شد. در این مورد باید بگوییم که به می توایند با توجه به آموزش بازی پوکر این بازیکن شما هم خیلی زود به یک پوکر باز حرفه ایتبدیل شوید.

بیوگرافی سام تریکت

بیوگرافی سام تریکت

زندگی سام تریکت  با مشکلات بسیار جدی روبرو بود  یکی از این مشکلات  درآمد کم او در شغل لوله کشی به شمار می رفت که زندگی را برای او سخت کرده بود.

 سام تریکت  متولد دوم ژوئیه سال ۱۹۸۶ در ناتینگهام انگلیس می باشد.  زندگی بسیار عادی را از دوران کودکی تا جوانی اش داشت اما بعد از  از بین رفتن بزرگترین آرزو هدف یعنی فوتبالیست شدن و روی آوردن به شغل لوله کشی زندگی روی بدش را به او نشان داد.

 در رابطه با زندگی شخصی او باید بدانید که او در رابطه عاشقانه  با دوست دختر خود بود که در  دسامبر سال ۲۰۱۴ این رابطه به دلایل نامشخصی پایان یافت و هم اکنون ازدواج کرده و در انگلیس زندگی می کند.

لیست برترین پوکر بازان جهان

سام تریکت  با موفقیت و پیروزی هایی که در تورنمنت ها و مسابقات جهانی توانست به دست آورد  نظر منتقدان و کارشنا سان زیادی را به خود جلب کرد به گونه ای که در بین پوکر باز های لیست ده پوکر باز برتر جهان قرار گرفته و به رتبه ی ششم در این لیست رسیده است.

سام تریکت و پوکر آنلاین

سام تریکت علاوه بر حضور در تورنمت های جهانی به شرکت در تورنمنت های آنلاین نیز پرداخته و توانسته است در این تورنمنت ها نیز موفقیت های بسیار زیادی را به دست آورد. علاقه مندان به بازی پوکر می توانند با دیدن صفحه ی شخصی سام در یوتیوب به مشاهده ی کلیپ تریکت و شرط های سام در تورنمنت های مختلف بپردازند.

سوالات متداول

 1. سام متولد چه سالی است؟

  سام متولد سال هزار و نهصد و هشتاد و شش می باشد.

 2. سام قبل از پوکر به چه کاری مشغول بود؟

  سام قبل از پوکر به لوله کشی مشغول بود.

 3. تریکت متولد کجاست؟

  سام متولد ناتینگهام انگلیس می باشد.

The post سام تریکت لوله کشی پوکر باز با درآمد میلیون دلاری از تورنمنت پوکر appeared first on سایت بازی انفجار.

سام تریکت لوله کشی پوکر باز با درآمد میلیون دلاری از تورنمنت پوکر

سایت بازی انفجار

معتبر ترین سایت بازی انفجار

بیوگرافی شاهین نجفی خواننده سیاسی و پر حاشیه رپ فارسی

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

بیوگرافی شاهین نجفی خواننده سیاسی و پر حاشیه رپ فارسی


در این بخش از اخبار سلبریتی قصد داریم در ارتباط با یکی از آرتیستهای موسیقی زیرزمینی در ایران که سالهای زیادی است در این زمینه برای ساخت موسیقی و آهنگسازی میپردازد یعنی شاهین نجفی برای صحبت کردن و بررسی بیوگرافی و وی همین طور زندگینامه او بپردازیم که امیدوارم توجه شما عزیزان قرار بگیرد همچنین در ادامه نیز به آثاری که شما هنوز خلق نشده است استفاده می کند و توضیح می دهد که کاملی را در این قسمت مجاز داد پس در ادامه با ما همراه باشید.

 بیوگرافی شاهین نجفی خواننده

بیوگرافی شاهین نجفی خواننده

همانطور که می دانید هیچ موسیقی موسیقی رپ و هیپ هاپ در کشور ما بسیار گسترده شده است و طرفداران بیشتر نسبت به گذشته دارند که این موضوع باعث شده خوانندگان و آرتیست های بسیار زیادی در داشته باشند. این عرصه ظهور انجام داده و اقدام به فعالیت می کند که فعالیت آنها باعث می شود تعداد زیادی از خوانندگان داشته باشد که در این سبک فعالیت به خوبی مورد توجه قرار می گیرد این سبک موسیقی باعث می شود که در این عرصه ادامه یابد به شدت افزایش پیدا می کند و تا جایی که بال است ا برود که خواننده ها و در واقعیت هنرمندان موسیقی هیپ هاپ کشورمان برای موفق شدن و معروف شدن خود بعضا مبالغ هنگفتی را خراب کرده و به سمت حاشیه نیز کشیده شده است.

اما این موضوع در بین رپرهای جدید و تازه کار مورد نیاز است. توجه داشته باشید گرفته شده است که وجود چنین حرکتی در موسیقی هیپ هاپ کشور ما را از آرتیست های قدیمی نیز برای شهر بیشتر و درآمد کسب کرده است از این مارکت دست به چنین کارهایی بزنید و آنها را نیز وارد کنید حواشی عجیب و غریبی بشوند که در این بین دیگر نیز وجود دارد. اگر برپایه هنر خود را داشته باشید و زیاد درگیر شود چنین حواشی نمی شود که یکی از این افراد شاهین نجفی رپر ، آهنگ و ترانه سرای موسیقی زیرزمینی ایران است که تاکنون آهنگ های ساخته شده ، خوانده و منتشر شده است.

همانطور که که شما هم قطع میدانید و یا اسم شاهین نجفی تا حالا به گوش شما خورده باید بگویید که این آرتیست موسیقی زیرزمینی کشور را به عنوان یکی از پرترفدار ترین و قدیمی ترین موزیسین ها و در واقع رپرهای رپ و هیپ هاپ فارسی به حساب میآید که تعداد زیاد است مخاطب و طرفدار در جایزه جایزه ایران است که با سبک این خواننده به خوبی است ارتباط برقرار کرده است و او را ستایش می کند.

با توجه به داغ بودن بازار این روزهای رپ و هیپ هاپ فارسی و اخباری که از چپ و راست گوش شنوایی را می شنوید اگر من یک بار به طور کامل کامل شده اید بیوگرافی و زندگی این شاعر و در واقعیت رپر برای طرفدار کشورپردازیم و همه اتفاقاتی که از ابتدای معروفیت و شهرت برای اتفاق افتاده است تحت تأثیر قرار می گیرد و به طور معمول توضیح می دهد که امیدوارم مورد توجه شما باشد.

 بیوگرافی شاهین نجفی و همسرش

shahin najafi رپر

برای توضیح دادن بیوگرافی شاهین نجفی در آغاز حضور شما باید بگویید که در واقعیت این آرتیست کشور مانند سایر فعالان و همکاران در رپ فارسی از لقب خاصیت لازم نبرده و در واقع نام و نام خانوادگی خود را به عنوان نام هنری و همین طور لقب رپیش انتخاب کرده و همیشه با نام کامل شاهین نجفی ساخته شده و کار کرده است که این نام برای هواداران او و همین طور طرفداران موسیقی زیرزمینی به خاطر حافظه انگیز و الهام بخش من است باشید.

شاهین نجفی متولد تاریخ بیستم شهریور ماه سال 1359 می شود و جز معدود آرتیست های موس است یقی زیرزمینی ایران و رپ فارسی باشد که متولد دهه 50 بوده است و همچنان سن شما از رپرها و آرتیست های سرشناس رپ فارسی نیز بیشتر می شود که با توجه به سنش از قدمت بالایی نیز در رپ و هیپ هاپ وجود دارد و سالهای زیادی نیز وجود دارد.

یکی از نکات بسیار جالب در ارتباط با شاهین نجفی اصلی است که اگر شما متولد شهر بندر انزلی در شمال کشور بوده و در واقع چیزی نیست ، یکی از نکات بسیار جالب است. از سالهای عمرش را در این شهر گذرانده است و به همین دلیل در بین علاقه مندان به رپ و هیپ هاپ فارسی است که در شهر بندر انزلی زندگی می کند از قدرت استفاده کند و به همین دلیل محبوبیت بسیار بالایی دارد اگر باشد و زمانی که تازه فعالیت می کند در این عرصه را شروع کرده بود به عنوان یکی از آرتیست ها و در واقع رپرهای شمالی شروع به خواندن کرد.

شاعری و نویسندگی شاهین

شاهیننجفی در واقع برای این است که یک خواننده حرفه ای با سابقه موسیقی رپ یک شاعر سرشناس است همچنین می شود که به طور کامل اشعاری را که در موزیک هایش می خواند را خودش نوشته و در واقع ورس هایش را کس دیگر برای شما نمی نویسد و خودش شاعر کار می کند اگر بیش از حد در رپ کردن و خوانندگی باشد در این زمینه فعالیت دیگری مانند ترانه سرایی و نوازندگی و آهنگ سازی و همین طور تنظیم آهنگ های مختلف موسیقی را برای اجرا و به نوعی از او به عنوان یک تیم کامل موسیقیایی یاد می شود چرا که در زمینه ساخت موزیک و خواندن رپ قادر به انجام دادن نیست.

یکی دیگر از فعالیت های عجیب و غریب ولی حرفه ای شاهین نجفی است که اگر ارتباط شما با یک فشار قوی باشد جالب بوده است و او در فعالیت هایی است که انجام می شود به عنوان یک نویسنده سرشناس ایرانی نیز شناسایی شده و همچنان استفاده می شود که اثر آن نوشته شده و منتشر شده است که به اندازه موزیک های مورد توجه قرار می گیرد اما در صورت ارتباط با این موضوع باید این باشد همچنین در نظر گرفتن که کلا سرانه مطالعه در کشور تا حد اسفناکی پایین است و ممکن است یکی دیگر از دلایلی که آثاری را که او نوشته شده است کسی نخوانده و یا کمتر از آنچه باید قرار داده شود همان موضوع است.

بیوگرافی شاهین نجفی و همسرش

طبق عکس ها و تصاویر که شاهین نجفی در صفحه اینستاگرام از خود و خانمی در کنارش منتشر شده گفته می شود که او با خانم لیلی بازرگان که مدتهاست تصاویر او را در صفحه شاهین نجفی مشاهده کنید اگر ازدواج کرده باشید و با این زندگی زندگی کنید و در واقع در حال حاضر این موسیقی آرتیست زیرزمینی کشور متاهل است باشید.

 بیوگرافی شاهین نجفی از زبان خودش

بیوگرافی شاهین نجفی از زبان خودش

برای پرداخت به زندگینامه شاهین نجفی باید بگوید که او متولد بندر انزلی بوده و در حال حاضر 40 سال سن دارد و همین طور کشور آلمان است من باشم و فعالیت در موسیقی عربی را از سال 1379 آغاز کرد که بیشتر در سبک های رپ و راک فعالیت داشته است.

شاهیننجفی در واقع زمانی که در ایران بود قبل از مهاجرت به آلمان در سال 2005 یک موسیقیدان زیرزمینی به حساب می آمد که فعالیتهای سیاسی نیز انجام داد و باعث چنین فعالیتهای مجبور به ترک خاک وطن خود و مهاجرت به کشور آلمان شد و از زمان مهاجرت به این کشور تا الان به همان فعالیتهای گذشته خود در موسیقی در سبک های راک پرداخته است. و رپ ادامه داده شده است و با همان موضوعات قدیمی یعنی موضوعات سیاسی ، مدنی و اجتماعی رپ می باشد کند.

بیشتر آهنگ های شاهین نجفی به قول خودش مضامینی مانند حاکمیت دینی فقر استبداد سیاسی کودکان کار می کند که اگر شما قادر به ادامه کار باشید در صورت تمایل به برقراری ارتباط با چنین مفاهیمی در بین مردم ایران و علاقمندان به رپ و هیپ هاپ معروف می شود.

شاهین نجفی در واقعیت در سال 1359 شمسی در گیلان و در شهر بندر انزلی به دنیا آمد و در همان جا زندگی می کرد و در شش سال پدر پدر را از دست داده است از نکات جالبی. که در ارتباط با این خواننده موسیقی زیرزمینی وجود دارد این است که او در نوجوانی قاری قرآن بوده است و بعد از آن کم کم به سمت شعار و ترانه سوق پیدا کرده است تا در سن 18 سالگی نواختن گیتار را در سبک های مختلف مانند فلامنکو و کلاسیک آموزش دیده و یاد گرفته شده است.

همچنین شاهین نجفی آواز خواندن را در سبک های راک و همین طور اسپانیولی به صورت زیرزمینی در ایران آغاز می کند تا برای بهتر شدن فعالیت های خود در این زمینه با چند گروه مختلف شروع به کار کند که باعث می شود دانش آموز باشد از این سبک خواندن تا حد ممکن افزایش پیدا کند.

نام دیگر شاهین نجفی است که از از طرف هوادارانش مورد توجه قرار گرفته است اگر او این لقب را برای انتخاب خود انتخاب کند و در یکی دیگر از آهنگهای مخالف است که اگر اذان مسلمانان شنیده شود باعث می شود مردم به شتافتن سمت بدترین کارها دعوت شود و عبارت علی الشر العمل را خوانده است که مورد توجه هواداران قرار گرفته است و باعث شده است که افراد مذهبی در برابر او شورانیده شوند.

شاهین نجفی در سبک های مختلف فعالیت می کند که می تواند به سبک های راک بلوز رنگی مشخص شود مهمترین آنها همین رپ بوده و باعث شده است كه شاهین نجفی تا حد زیادی در بین مخاطبان ایرانی اش مشهور شود همچنین می تواند مانند گیتار ترومپت و بوزوكی به طور معمول حرفهای شما را بزند و به عنوان نوازنده آنها را پیدا كند.

فعالیت او را از سال 1379 تا کنون می دانند و عده ای نیز می گوید که او از سال 2005 تا کنون در حال حاضر در موسیقی فعالیت می کند در این سالها توانسته است تا یک لیبل را به عنوان ناشر فعالیت با نام شركت موزیك ساخته و به شهرت برساند.

شاهین نجفی با خوانندگان سرشناس

شاهین نجفی تا حالا هم کاری که بسیار مهم است با شخصیت های مختلفی است که از مهمترین این افراد می تواند به محسن نامجو حامد نیک پی و بابک امینی امیر عظیمی و رپنات و همین طور شهرزاد سپانلو اشاره کند که بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفته است و قرار است انجام شود.

دانشگاه علوم پزشکی شاهین نجفی وجود داشته است و از آن دسته از دانش آموزان بوده است که نظرات خود را در محیط دانشگاه به صورت کاملاً صریح و روشن بیان می کند که چرا باعث می شود از هیئت مدیره دانشگاه او به عنوان هنجار شکن استفاده شود. از محل تحصیل اخراج کرده اند.

 ایتالیا شاهین نجفی با خوانندگان سرشناس

دوست دختر شاهین نجفی

قطعاً تاکنون شاهیننجفی دوست دختران بسیار زیاد است اما این مدت هاست که از این چیزهای موجود در فضای مجازی منتشر شده است. فقط از یک نفر آن هم لیلی بازرگان عکس ها و تصاویر را همراه با خود منتشر می کند که گفته می شود این دو بعد از چند سال دوستی با ازدواج نکرده اند و اکنون همسر هم می تواند باشد.

در واقع همسر شاهین نجفی یعنی لیلی بازرگان نوه دختری مهندس مهدی بازرگان بود که اولین نخست وزیر بعد از انقلاب اسلامی بود در ایران بوده و سالهاست که این دو با هم ازدواج کرده و به انگلستان مهاجرت کرده و در این کشور زندگی می کند.

 زندگی نامه شاهین نجفی

زندگی نامه شاهین و جمع نقیضین او

یکی دیگر از نکاتی است که در ارتباط با زندگی نامه شاهین نجفی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و نظر تعداد زیادی از هواداران و مخاطبان را نسبت به او و همین طور آهنگ ها و فعالیت های تغییر داده است این موضوع می تواند باشد که شما در مصاحبه با برنامه رادیو فردا اعلام کرده بود که در واقعیت یک شخصیت خداناباور بوده و به موضوعاتی مانند خدا و شیطان اعتقادی ندارد.

آهنگ های شاهین نجفی

تا حالا که شاهین نجفی آلبوم دارد بسیار زیاد است در موسیقی زیرزمینی ایران منتشر شده است که این آلبوم را دارد آهنگ های او را دارد. فشار با مخاطب و پرترفداری اگر شما از مخاطبان خود جلوگیری کنید این آرتیست مورد توجه قرار گرفته و محبوبیت بالایی دارد که برای تنظیم در ارتباط با این آلبوم ها صحبت کنید.

آلبوم او در سال 1387 با نام ما مرد نیستیم منتشر شد که اولین آلبوم این خواننده موسیقی ایران بود و چند که باید شنیده شود هيچگونه اثر دوم با نام توهم در سال 1388 منتشر نشد كه نسبت به آلبوم قبل از مقادير بيشتر شنيده شد و بعد از آن آلبوم سال خون در سال 1389 متولد شد كه با توجه به اتفاقات سال قبل از آن يعني 1388 نوشته و خوانده شده است بود که تا حد کافی مورد توجه علاقه مندان به رپ فارسی قرار گرفت.

آلبوم بعدی شاهین نجفی با نام هیچ کس در سال 1390 هجری شمسی منتشر شد که می توانید فیلم های مناسبتی را از این آلبوم دریافت کنید و برای نوشتن بهترین آلبوم استفاده کنید. با نام ترامادول که در سال ۱۳۹۲ منتشر شد آماده شد. در واقع شاهیننجفی با آلبوم ترامادول می شود و به هنرش و همین طور اوج شهرت او در این آلبوم بود که آهنگ های جالبی را منتشر کرده بود.

او در سال 1393 آلبوم 1414 منتشر شد و بعد از آن نیز آلبوم صادق در سال 1394 ساخته شده و منتشر شده است که نسبت به آلبوم ترامادول کمتر شنیده می شود ولی بعد از آلبوم صادق آلبوم رادیکال در سال 1395 و همین طور آلبوم متافریجین در سال 1396 به انتشار رسید که باعث شد تا شاهین نجفی به اوج خود بازگردد و در دو سال گذشته نیز او دو آلبوم دیگر را خوانده و منتشر شده است که با نامه های جنس سوم در سال 1397 و چل در سال 1398 منتشر شده است این همه آلبوم باعث شد که شاهین نجفی به عنوان فعالترین و پرکارترین خواننده موسیقی زیرزمینی ایران بعد از امیرتلو به طور مداوم شود .

 آهنگ جدید شاهین نجفی

آهنگ جدید شاهین نجفی

جدیدترین آهنگ شاهین نجفی که قرار است به زودی از طریق رسانه ها و ناشران مختلف به انتشار برسد آهنگ سوفیا می شود شاهین نجفی مژده انتشار آن را در صفحه اینستاگرامش داده است موزیک سوفیا را یک کار که تلفیقی از خرد هوش و دانایی است نامبرده و به سختی است تبلیغ موزیک اش را کرده است.

حاشیه های شاهین نجفی

با توجه به سالها بسیار زیاد است که شاهین نجفی در حال فعالیت در موسیقی موسیقی رپ و هیپ هاپ است اگر کاملاً طبیعی باشد حاشیه های آن نیز همین طور است حد قابل توجه توجه بالا برود اما در ارتباط با حواشی شاهین نجفی باید بگویم که شما از پرحاشیه ترین رپر ها و آرتیست های موسیقی زیرزمینی ایران استفاده می کنید ، اما اگر این کار را انجام دهید ، بسیار مختصر است که به طور خلاصه به هر کدام از حواشی او سرکی معمولاً کشید.

او فعالیتش را در آلمان و بعد از مهاجرت به این کشور تحت تأثیر گروه موسیقی فوق العاده زیرزمینی آغاز کرد اما بعد از گذشت دومین اجرایش ممنوع الصدا شد و در کشور آلمان بعد از این اتفاق به گروه تپش 2012 پیوست بعد از مدیتیشن با این گروه فعالیتش را با اعضای آن در ابتدای سال 2009 به پایان رساند و بعد از گروه تپش 2012 به گروه آنتی کاریزما پیوست که در این گروه از سبک های راک و بلوز استفاده می کرد.

 حاشیه شاهین نجفی

آهنگ نقی از شاهین نجفی

اما اولین حاشیه که از شاهین نجفی به یاد می آورم و به مقاومت هم در فضای مجازی و همین طور در سایت های خبری مختلف ایرانی همچنین خبر ساخته شده بود انتشار آهنگ نقی از شاهین نجفی درر ساتونامامامام این موزیک به دلیل داشتن اشعاری توهین نسبت به امام شیعه و به ویژگی امام هادی علیه السلام از طرف مراجع شیعه توهم آمیز تلقی می شود و باعث می شود تا شما را از این فتوا بخواهید که به ارتداد شاهین نجفی بدهد و از آنجایی که حکم یک انسان مرتب مرگ است. می خواهم که در صدد ترور این آرتیست برآمدند.

از نکات مهمی که در این آهنگ وجود داشت و باعث شد که شاهین نجفی مرتب خوانده شود این بود که او امام علی النقی یعنی امام دهم شیعیان در مورد خطاب قرار داده و با نگاهی انتقادی از شرایط کنونی اجتماعی و سیاسی در ایران به او گله کرده و او را به مسائل مختلفی مانند مسائل جنسی قسم داده و از او خواسته بود که ظهور کند و تمام این موضوعات را با ذهن کاملاً نامزدبانه و توهین آمیزی نسبت به امام دهم شیعیان گفته بود که باعث شد تا به سختی مورد توجه مردم ایران و به خصوص قشر مذهبی کشور قرار بگیرد.

حتی صافی گلپایگانی در ارتباط با این فعالیت گفته بود که او مرتب است و حکم یک فرد مرتد است که قبله مسلمان بوده و بعد به ارتداد کشیده شده است مرگ و قصاص می شود و این موضوع باعث شده بود تا زمانی که به دنبال کشتن شایعه نجفینن است که به گزارش بی بیسی فارسی او را از خواندن این آهنگ دنبال می کند و به دنبال آن است که در ویژگی حکم ارتداد صورت گرفته بود مجوز شده بود با تغییر قیافه و کاملاً مخلوط به زندگی شخصی خود در کشور آلمان ادامه بدهد.

این شرایط شاهین نجفی در حال بودجه است که او حتی از طرف بسیاری از سران کشور آلمان و به ویژه پلیس این کشور مورد حمایت قرار گرفته و تا سالها از او حمایت می شود و در حال حاضر نیز پلیس کشور آلمان به طور معمول از او حمایت می شود و حمایت کرده و محافظت می کند و به طور معمول از هنرمندان آلمانی نیز بیانیه می کند که در صورت حمایت از شاهین نجفی منتشر می شود که به دلیل وجود چهره های کاملاً فرهنگی و مشهور آلمان نیز پذیرفته شده است.

آهنگ نقی باعث شد تا در اردیبهشتماه 94 سال یک بار از شیعیان تندرو با نام با شهدا یکی از کنسرت های شاهین نجفی را تهدید کرد تا بمب گذاری کند و از تمام مسلمانان موجود در آن کنسرت خواسته بود تا این کنسرت نروند که اعمال می شود. همچنین یکی دیگر از حواشی شاهین نجفی برهنگی او در یکی از کنسرت هایش بود که به شدت خبر ساز شد.

سوالات متداول

علت لخت شدن شاهین نجفی در کنسرتش چه بود؟!

علت این حرکت خود را دارد اعتراض به لخت کردن زندانیان در بند 350 زندان اوین اعلام شد.

آیا واقعاً شاهین نجفی در اسرائیل کنسرت انجام داده است؟!

بله او در سال دوم فوریه 2017 در شهر تل آویو اسرائیل کنسرتی را برپا کرد.

شاهین نجفی متولد چه سالی بوده و در کدام کشور زندگی می کند؟!

او متولد 1359 بوده و در کشور آلمان زندگی می کند کند.

The post بیوگرافی شاهین نجفی خواننده سیاسی و پر حاشیه رپ فارسی appeared first on سایت بازی انفجار.

بیوگرافی شاهین نجفی خواننده سیاسی و پر حاشیه رپ فارسی

سایت بازی انفجار

معتبر ترین سایت بازی انفجار

ورس جدید امیر تتلو

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

ورس جدید امیر تتلو

ورس جدید امیر تتلو

در آخرین پست اینستاگرام امیر تتلو تتل بت، امیر تتلو در حال بازخوانی یکی از موزیک های خود فیلمی را منتشر کرده است. در این مطلب لینک دانلود ورس جدید امیر تتلو صاحب سایت شرط بندی تتل بت + همراه با دانلود رایگان موزیک های جدید امیر تتلو را قرار دادیم.

سوالات متداول پیرامون ورس جدید امیر تتلو

 • لینک جدید آدرس سایت امیر تتلو صاحب سایت شرط بندی تتل بت چیست؟
 • چگونه سرعت خود را در بازی انفجار شرط بندی افزایش دهیم؟
 • اپلیکیشن اختصاصی بازی انفجار رایگان کدام است؟
  ورس جدید امیر تتلو
  ورس جدید امیر تتلو

بیوگرافی امیر تتلو مدیر سایت شرط بندی تتل بت

امیر تتلو با نام اصلی امیر حسین مقصودلو، از خوانندگان رپ فارسی است که نوجوانان دهه هفتاد خاطرات بسیاری با آهنگ های او دارند. امیر تتلو به عنوان یک خواننده زیرزمینی سبک رپ، بسیار محبوب نسل جوان است و البته خواننده بی حاشیه ای هم نیست. از فعالیت های سیاسی امیر تتلو در زمان انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل برای گرفتن مجوز رسمی تا مهاجرت به ترکیه و اعتیاد شدیدش، بارها بسته شدن اکانت اینستاگرامش و در این اواخر دستگیری او قبل از سفر به لندن برای اجرای کنسرت، حواشی است که همیشه همراه امیر تتلو تتل بت بوده است.

امیر تتلو که یکی از منتقدان سرسخت سایت های شرط بندی بوده اما سایت شرط بندی خود را با نام تتل بت و البته با ادعای کمک به نیازمندان از طریق سود حاصل از فعالیت سایت تتل بت، راه اندازی کرد.

امیر تتلو به صورت مدام لینک سایت خود را تغییر می دهد تا دسترسی کاربران به سایت بدون نیاز به فیلترشکن را فراهم کند. لینک جدید سایت شرط بندی تتل بت در کانال تلگرام او قرار می گیرد.

چگونه سرعت خود را در بازی انفجار شرط بندی افزایش دهیم؟

در حالی که عمده تبلیغات سایت های شرط بندی برای بازی انفجار شرطی به خصوص بعد از شیوع کرونا و لغو مسابقات ورزشی، می باشد، کاربران بیشتر به دنبال پاسخ این سوال هستند که چگونه سرعت خود را در بازی انفجار شرط بندی افزایش دهیم؟

بازی انفجار یک بازی سرعتی و تمرکزی است. باید سرعت کافی برای کلیک بر گزینه برداشت ضریب داشته باشید. اگر دیر عمل کنید و سایت به صورت خودکار بازی را خاتمه دهد، شما بازنده بازی خواهید بود.

بهتر است که مبلغ شرط بندی خود بر سر بازی انفجار را یک مبلغ کم انتخاب کنید. به این صورت استرس شما از باخت کمتر شده و تمرکز بیشتر بر روی بازی خواهید داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه مدیریت سرمایه در شرط بندی کلیک کنید.

اگر نسخه وب بازی انفجار را انتخاب کنید، معمولا از این موضوع شاکی هستید که به خاطر نیاز به اتصال به فیلترشکن سرعت اینترنت و سایت پایین می آید. راه حلی که سایت های شرط بندی معتبر مثل سایت شرط بندی بت 420 یا آلفا بت نود، اپلیکیشن اختصاصی بازی انفجار است که با کمک آن می توان به راحتی، با سرعت بیشتر و بدون نیاز به فیلترشکن بازی انفجار شرطی آنلاین را انجام داد.

نوشته ورس جدید امیر تتلو اولین بار در انفجار صد. پدیدار شد.

ورس جدید امیر تتلو

انفجار صد

معتبر ترین سایت بازی انفجار

سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90 مونتیگو – آدرس جدید بت بال 90

انفجار چیست – بهترین سایت برای بازی انفجار

سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90 مونتیگو – آدرس جدید بت بال 90

سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90 مونتیگو - آدرس جدید بت بال 90

با معرفی سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90 مونتیگو – آدرس جدید بت بال 90 امروز در خدمت شما کاربران همیشگی شرط کده هستیم. سایت شرط بندی بت بال 90 یک سایت برای پیش بینی های ورزشی و شرط بندی های کازینویی شما می باشد سایت شرط بندی توسط فرشید امیر شقاقی یا همان فرشید مونتیگو مدیریت می شود این شخص به غیر از شرایط سایت بت بال 90 سازنده اکثر سایت های شرط بندی ایرانی می باشد که به دست سلبریتی های مجازی مدیریت می شوند ما می خواهیم امروز در این مقاله درباره بام این سایت ویژگی و امکانات آن مطالبی را در اختیار شما قرار دهیم تا شما را در شناخت این سایت بیشتر کمک کنیم با شرط کده در ادامه این مطلب همراه باشید تا اطلاعات لازم را درباره با تمامی ویژگی و امکانات این سایت به دست آورید. با سایت شرط کده همراه ما باشید.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90

آدرس جدید بت بال 90

سایت شرط بندی بت بال نود Betball90 ⭐⭐⭐

سایت شرط بندی بت بال نود Betball90

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90

آدرس جدید بت بال 90

سایت : بت بال 90 | Betball90

زبان : فارسی

اپلیکیشن : ندارد

بونس خوش آمدگویی : ندارد

محیط کاربری : ساده

آدرس ورود و ثبت نام در سایت : http://i3t.ir/pinbahiss

این سایت شرط بندی فعالیت خود را در سال 1396 شروع کرده و تا کنون فعالیت خود را ادامه می دهد مدیر آن که صاحب سایت های شرط بندی بیشتری می باشد و نیز یکی از چهره های معروف دنیای رپ و سلبریتی های مجازی می باشد ، توانسته در دنیای سایت های شرط بندی نیز بسیار معروف و موفق باشد بت بال 90 دارای کاربران بسیار بالایی می باشد زیرا تمامی افرادی که از طرف داران مونتیگو هستن صرفاً به خاطر مدیر سایت در سایت ثبت نام داشتند و بیشتر آن ها فعالیتی در داخل سایت ندارند ، به طور کلی این سایت از دو بخش پیش بینی ورزشی و شرط بندی کازینو ای تشکیل شده است این که کاربران می توانند در هر دو بخش از بازی های موجود شرط بندی و پیش بینی خود را انجام دهند ، امیدواریم تا کنون شما را کمی با این سایت آشنا کرده باشیم اما در ادامه می خواهیم به صورت تخصصی به مطلبم ادامه دهیم و تمامی امکانات این سایت را با جزئیات کامل در اختیار شما قرار دهیم.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90

آدرس جدید بت بال 90

مجوز و لایسنس بین المللی سایت شرط بندی بت بال 90

لازم به ذکر است که سایت شرط بندی شرط بندی بت بال 90 بت با وجود امکانات فراوان و نقاط مثبت ، دارای یک ضعف بزرگ در مقابل حریف های بزرگ و معتبر خود می باشد ، این ضعف بزرگ نداشتن گواهی نامه بین المللی یعنی “لایسنس” می باشد ، با داشتن این گواهی نامه سایت های شرط بندی مخصوصا سایت هایی که از کشور ایران و کاربران ایرانی پشتیبانی می کنند الزامی و بسیار کار آمد می باشد ، این گواهی نامه کاملاً و تماماً طرف کاربران سایت بوده آن ها را در برابر هرگونه خلاف کلاهبرداری تقلب و یا پیش آمد های ممکن سایت حفظ می کند ، فرشید مونتیگو با اینکه صاحب سایت های شرط بندی بسیاری می باشد ولی برای هیچ کدام ار آنها و حتی سایت خود مجوز و لایسنس بین المللی دریافت نکرده است که این امر باعث شده بت بال 90 و دیگر  سایت های این شخص در بین لیست سایت های شرط بندی معتبر جهایی جا نگیرد.

این گواهی نامه قانون هایی را برای سایت وضع می کند که سایت موظف است از این قانون ها پیروی کند ، اما هنگامی که سایت از این قانون ها تبعیت نمی کند و بر خلاف قانون های سایت و شرط بندی اقدام می کند ، مجوز سایت لغو شده و از سایت به عنوان سایت شرط بندی متقلب و کلاهبردار نام برده می شود. نکته مهم درباره با این گواهی نامه این می باشد که سایت هایی که صرفاً برای کلاهبرداری و تقلب بخصوص بالا کشیدن سرمایه های کاربران روی کار آمده اند تلاشی برای دریافت این گواهی نامه تلاشی ندارند ، زیرا این گواهینامه به سایت اجازه تقلب و کلاهبرداری از کاربران را نمی دهد پس برای امنیت بیشتر کاربران ایرانی و امنیت سرمایه آن ها سایت هایی که از کاربران ایرانی پشتیبانی می کنند باید این گواهی نامه را داشته باشند در غیر این صورت هنگام کلاهبرداری سایت ، کاربران نمی توانند از سایت شکایتی داشته باشند زیرا شکایات آن ها در کشور ایران قابل ثبت نیست.

 

ورزش های موجود در سایت بت بال 90

سایت شرط بندی بت بال نود Betball90

سایت شرط بندی بت بال 90 نیز مانند سایر سایت های پیش بینی ورزشی رشته های ورزشی را در سایت قرار داده است که افراد می توانند با استفاده از رشته ها و بازی های موجود پیش بینی خود را انجام داده و به کسب درآمد و سرگرمی به بپردازند بازی هایی که شما می توانید در این سایت و در بخش پیش بینی ورزشی آن انتخاب کنید شامل گزینه های: فوتبال ، بسکتبال ، تنیس ، هاکی روی یخ ، هندبال ، راگبی ، پینگ پنگ و دارت می باشد که متاسفانه کاربران این سایت تقاضای اضافه کردن رشته های بیشتر در این بخش را دارند.

 

بازی های موجود در سایت بت بال 90

بازی های موجود در سایت بت بال 90

بخش شرط بندی سایت همان بخش کازینو آنلاین می باشد شامل بازی های جذاب است که کاربران می توانند با استفاده از شرط بندی در آن ها سرگرمی و پول خوبی را به دست آورد بازی های حاجی نوعی که در سایت شرط بندی بت بال 90 برای کاربران ارائه می گردد شامل بازی های: پوکر ، پاسور ، مونتی ، انفجار ، حکم ، تخته نرد ، سنگ کاغذ قیچی ، رولت ، بلک جک ، اسلات و باکارات می باشد ، که همچنین کاربران تقاضای اضافه کردن بازی های کازینویی جذاب جدید بیشتر را دارند و همچنین شکایت بیشتر آن ها درباره با قدیمی بودن ورژن آن هاست به گفته کاربران در این سایت بازی ها به ندرت به روز می شوند و بسیار ضعیف عمل می کند ، اگر شما عضو افرادی هستید که طرفدار بازی های کازینویی هستند و همچنین بازی های کازینو سرگرمی و کسب درامد سایت شرط بندی دارند ، توصیه می شود برای فعالیت خود بت بال 90 را انتخاب نکنید زیرا این سایت نمی تواند در زمینه بازی های کازینو جذاب به شما کمک کند.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90

آدرس جدید بت بال 90

نحوه واریز و برداشت در سایت بت بال 90

نحوه واریز و برداشت در سایت بت بال 90

شما می توانید در این سایت با سه روش مختلف حساب کاربری خود را شارژ کرده و شروع به فعالیت کنید روش های که می توانید با آن ها حساب کاربری خود را در سایت بت بال 90 شارژ کنید شامل شارژ از طریق پارسی پی روش شارژ از طریق درگاه بانکی و روش شارژ از طریق پرفکت مانی می باشد که در پایین مطلب هر سه روش را را برای شما توضیح خواهیم داد:

 • روش شارژ از طریق پارس پی:

 پارس پى یک روش شارژ بسیار سریع و آسان از طریق کارت به کارت مى باشد ، که ابتدا بایئ وارد سایت شده و در قسمت شارژ حساب روش پارس پى را انتخاب کنید ، شماره کارتى براى شما ظاهر مى شود که مى توانید مبلغ مورد نیاز خود را از طریق عابر بانک و یا اینترنت بانک به صورت کارت به کارت شماره مورد نظر واریز کنید فیش واریزى خود را نگه داشته و با وارد کردن 4 رقم آخر کارت و شماره پیگیرى یا ارجاع در کادر هاى مورد نظر حساب شما به راحتى شارژ خواهد شد.

 • روش شارژ از طریق درگاه بانکى:

در این روش شما وارد صفحه پرداخت بانک مورد نظر مى شوید شماره کارت 16 یا 20 رقمى خود ، سپس رمز دوم که از طریق عابر بانک قابل دریافت مى باشد و CVV2 رمزى که روى کارت شما درج شده است و تاریخ انقضاى کارت شما به ماه و سال را وارد کرده و بر روى گزینه پرداخت کلیک مى کنید.

 • روش شارژ از طریق پرفکت مانى:

این روش یکی از مطمئن ترین و امن ترین روش های شارژ برای سایت های پیش بینی و بازی های آنلاین می باشد در این روش ، شما نیاز به داشتن حساب پرفکت مانی نیستید ، لذا کاربران تنها با خرید ووچر از هزاران سایت ایرانی امکان افزایش موجودی در حساب کاربری خود را دارند ، کارت شارژ پرفکت مانی یا ووچر از یک شماره رمز و کد فعال سازی تشکیل شده است که با داشتن این رمز می توانید وارد بخش افزایش موجودی شوید و گزینه شارژ از طریق ووچر را انتخاب کرده و با وارد کردن این 2 کد حساب خود را بلافاصله شارژ نمایید.

 

پشتیبانی سایت شرط بندی بت بال 90

متاسفانه سایت شرط بندی بت بال 90 دارای پشتیبانی 24 ساعت آنلاین نمی باشد ، می دانید که کاربران سایت برای رفع مشکلات خود و همچنین دسترسی به پاسخ سوالات خود نیاز به پشتیبانی 24 ساعته آنلاین می باشند که هر سایت شرط بندی موظف است این ویژگی را در سایت قرار دهد ، و همچنین راه و امکان دسترسی کاربران به پشتیبانان سایت را نیز به صورت حرفه ای و صحیح در سایت فراهم کند که در این صورت کاربران سایت از سایتی که در آن فعالیت دارند بسیار راضی خواهند بود و از سوی دیگر هر روز به تعداد کاربران سایت اضافه خواهد شد ، اما باید بدانید که این سایت شرط بندی دارای پشتیبانی 24 ساعته آنلاین نمی باشد و بیشتر نظرات منفی و شکایات کاربران نیز به همین دلیل می باشد که سایت دارای پشتیبانی آنلاین و صحیح نیست ، پشتیبانی سایت بت بال 90 از طریق ارسال تیکت می باشد که راه بسیار نا معتبر و ضعیفی برای سایت شرط بندی می باشد ، به گفته کاربران سایت و طبق بررسی های ما از این سایت ، تیکت هایی که برای پشتیبانان این سایت ارسال می شود بسیار دیر پاسخ داده می شوند و حتی در بیشتر مواقع بی پاسخ می مانند که این ویژگی منفی سایت از اعتبار بت بال 90 در کنار سایت های شرط بندی معتبر بسیار کاسته است.

 

بونوس ها و جوایز موجود در سایت شرط بندی بت بال 90

سایت شرط بندی بت بال 90 بر خلاف سایت های معتبر که با هدف کمک به کسب درآمد کاربران در حال فعالیت هستند ، یک سایت شرط بندی می باشد که فقط به دنبال سود خود می باشد و رضایت و کسب درآمد کاربران برای این سایت حائز اهمیت نمی باشد ، این سایت شرط بندی علاوه بر این که هیچ بانس خوش آمد گویی برای کاربران ارائه نمی دهد همچنین هیچ بانس دیگری را در سایت قرار نداده است که کاربران با استفاده از بانس درآمد خود را از سایت چند برابر کند ، پس از وارد شدن به این سایت شما با کمی جستجو در سایت بت بال 90 متوجه می شوید که با یک سایت شرط بندی حرفه ای روبرو نیستید یکی از مزیت های هر سایت شرط بندی داشتن انواع بونوس های هدیه روزانه یا خوش آمد گویی است ولی سایت شرط بندی بت بال 90 هیچ گونه بونوس فعال در سایت خود قرار داده است. که این نیز از اعتبار سایت بسیار کاسته است و باعث شده تا کاربران نتوانند فرصت کسب درآمد بالایی را از سایت داشته باشند ، برای همین امروزه افراد زیادی در این سایت  ثبت نام انجام نمی دهند و برای فعالیت بت خود سایت های متبر دیگری را انتخاب می کنند.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90

آدرس جدید بت بال 90

اپلیکیشن سایت شرط بندی بت بال 90

همه سایت های شرط بندی برای راحتی کاربران و همچنین جلب رضایت بیشتر آن ها برای سایت اپلیکیشن هایی طراحی می کنند که به کاربران کمک می کند در هر شرایطی و در هر مکانی که هستند به بت و فعالیت در سایت ادامه دهند ، اما متاسفانه سایت شرط بندی بت بال 90 هیچ گونه اپلیکیشنی را برای سایت طراحی نکرده است ، شما هنگام ورود به سایت هیچ مزلب یا علامتی از برنامه اپلیکیشن سایت مشاهده نمی کنید ، به گفته کاربران و طبق گزارشات به دست آمده از ببرسی های ما این سایت بجای ارائه اپلیکیشن در سایت ، ادرس های مجازی را در صفحه اول سایت قرار داده است که کاربران با مراجعه به این ادرس ها از اخبار و اتفاقات سایت با خبر شوند ، اما این ادرس ها نیز نامعتبر می باشد و تا کنون بروز نشده اند و هیچ کمکی برای کاربران ندارد این برنامه ها و ادرس ها در صفحه اول سایت یک تبلیغ بوده و صرفاً برای جذب و رضایت کاربران می باشد به طور کلی می توان گفت بت بال 90 زمینه را برای کسب درآمد بیشتر و رضایت بیشتر کاربران فراهم نکرده است.

 

ثبت نام در سایت بت بال 90

ثبت نام در سایت بت بال 90

می دانید که برای دسترسی به یک سایت شرط بندی و استفاده از امکانات یک سایت باید کاربر سایت شد ، برای این کار نیز باید در سایت ثبت نام کرده و برای خود حساب کاربری داشته باشید. ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 بسیار راحت و امن می باشد ، برای این کار ابتدا باید به ادرس بروز و بدون فیلتر آن دسترسی داشته باشید سپس در قسمت بالای صفحه اول سایت ، روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و تمام اطلاعات خواسته شده را در جای خود تکمیل کنید ، سپس بعد از تکمیل فرم خواسته شده روی گزینه ثبت نام کلیک فرمایید ، اکنون شما کاربر سایت بت بال 90 هستید و می توانید به راحتی از امکانات و بازی های سایت بهره ببرید تا سرمایه خود را بالا ببرید.

توجه داشته باشید که باید تمامی اطلاعات خواسته شده از طرف سایت ، بر اساس کارت شناسایی و کارت بانکی شما باشد ، در غیر این صورت نام شما در سایت معتبر ثبت نمی شود و هنگام برد ، پول شما به کارت شما که بنام خودتان است واریز نمی گردد.

 

جمع بندی و نگاهی کوتاه به امکانات سایت شرط بندی بت بال 90

در جمع بندی نهایی از مطالب بالا سایت شرط بندی بت بال 90 با اینکه سابقه چند ساله فعالیت در دنیای بت را دارد ، با ضعف های بزرگ سایت هنوز نتوانسته به یک سایت شرط بندی معتبر تبدیل شود ، ما تمام امکانات و ویژگی های سایت را برای شما با جزئیات کامل و دقیق و صحیح توضیح دادیم و در مطالب بالا به تمام نقاط مثبت و منفی سایت شرط بندی بت بال 90 اشاره کردیم تا شما را با این سایت شرط بندی به طور کامل آشنا کنیم ، شما نیز می توانید با مراجعه به وبسایت بت بال 90 اطلاعات دیگری را به دست آورید.

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90

آدرس جدید بت بال 90

امکانات سایت شرط بندی بت بال 90

 • مجوز سایت شرط بندی بت بال 90: ندارد
 • تنوع بازی  ها در بخش های پیش بینی و شرط بندی: بسیار کم و نا معتبر
 • پشتیبانی سایت: ارسال تیکت ، ضعیف
 • حداقل میزان شارژ حساب: 15 هزار تومان
 • حداقل برداشت از حساب کاربری بت بال 90: 50 هزار تومان
 •  حداکثر برداشت روزانه از حساب کاربری: 40 میلیون تومان
 •  سرعت واریز سود: نا معلوم
 • بانس های ویژه سایت: سایت دارای بانس فعال نیست
 • کازینو زنده سایت شرط بندی بت بال 90: دارای بخش کازینو زنده نمی باشد
 • اپلیکیشن سایت: ندارد
 • نحوه ثبت نام: معتبر
 • ارائه روش های برای واریز و برداشت: نا معتبر
 • مدیریت سایت بت بال 90: فرشید امیر شقایقی ملقب به فرشید مونتیگو
 • سال تاسیس بت بال 90: 1396 
 • ضمانت بازگشت وجه هنگام باخت: وجود ندارد
 • ارائه ضرایب برای تمامی بازی ها و بخش ها: میزان ضرایب بازی ها کم می باشد
 • احراز هویت : وجود دارد
 • ارز دیجیتال: بسیار ضعیف
 • پرداخت سود کاربران: بسیار دیر
 • کش اوت: ندارد
 • ارائه زبان های مختلف: زبان های ارائه شده در سایت فارسی و انگلیسی می باشد
 • بازی انفجار: دارد
 • بازی های غیر ورزشی (مجازی): ندارد
 • میز های متفاوت با ضرایب بالا برای بازی پوکر و سایر بازی های کازینویی: ندارد

ورود + ثبت نام در سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90

آدرس جدید بت بال 90

 


مقاله پیشنهادی

 

لیست بهترین سایت های شرط بندی

The post سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90 مونتیگو – آدرس جدید بت بال 90 appeared first on شرط کده.

سایت شرط بندی بت بال 90 | Betball90 مونتیگو – آدرس جدید بت بال 90

شرط کده

معتبر ترین سایت بازی انفجار